Odinstalowywanie oprogramowania klienckiego przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active Directory

Oprogramowanie klienckie zainstalowane przy użyciu usługi Active Directory można odinstalować.
 1. Aby odinstalować oprogramowanie klienckie przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory
 2. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk
  Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie zasadami grupy
  .
  W używanej wersji systemu Windows menu
  Start
  może zawierać polecenie
  Programy
  zamiast
  Wszystkie programy
  .
 3. W oknie
  Zarządzanie zasadami grupy
  , w drzewie konsoli rozwiń domenę, rozwiń węzeł
  Konfiguracja komputera
  , rozwiń węzeł
  Ustawienia oprogramowania
  , kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Instalacja oprogramowania
  , a następnie kliknij polecenie
  Właściwości
  .
 4. Na karcie
  Zaawansowane
  zaznacz pozycję
  Odinstaluj tę aplikację
  , gdy znajdzie się ona poza zakresem zarządzania, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 5. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet oprogramowania, a następnie kliknij polecenie
  Usuń
  .
 6. W oknie dialogowym
  Usuwanie oprogramowania
  zaznacz pozycję
  Natychmiast odinstaluj oprogramowanie od użytkowników i z komputerów
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Zamknij okno
  Edytor obiektu zasad grupy
  , a następnie zamknij okno
  Zarządzanie zasadami grupy
  .
  Oprogramowanie zostanie odinstalowane po ponownym uruchomieniu komputerów klienckich.