Właściwości Centrum zabezpieczeń systemu Windows

Właściwości Centrum systemu zabezpieczeń systemu Windows można dostosować podczas instalacji klienta
Symantec Endpoint Protection
. Te właściwości dotyczą jedynie klientów niezarządzanych. W przypadku klientów zarządzanych właściwości te kontroluje program
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Te właściwości dotyczą tylko systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. Nie mają zastosowania do komputerów klienckich z systemem Windows Vista ani Windows 7, z wyjątkiem właściwości WSCAVUPTODATE.
Nazwa Centrum zabezpieczeń systemu Windows została zastąpiona Centrum akcji w systemie Windows 7/8, natomiast w systemie Windows 10 funkcjonuje określenie Zabezpieczenia i konserwacja.
Właściwości Centrum zabezpieczeń systemu Windows
Właściwość
Opis
WSCCONTROL=
val
Określa kontrolę Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie element
val
ma jedną z następujących wartości:
 • 0: nie kontroluj (domyślna).
 • 1: wyłącz raz, przy pierwszym wykryciu.
 • 2: wyłącz na stałe.
 • 3: przywróć w razie wyłączenia.
WSCAVALERT=
val
Konfiguruje alerty antywirusowe Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie element
val
ma jedną z następujących wartości:
 • 0: włącz.
 • 1: wyłącz (domyślna).
 • 2: nie kontroluj.
WSCFWALERT=
val
Konfiguruje alerty zapory Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie element
val
ma jedną z następujących wartości:
 • 0: włącz.
 • 1: wyłącz (domyślna).
 • 2: nie kontroluj.
WSCAVUPTODATE=
val
Konfiguruje czas aktualności definicji wirusów Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie
val
przybiera jedną z następujących wartości:
1 - 90: liczba dni (domyślnie 30).
DISABLEDEFENDER=
val
Określa, czy podczas instalacji ma zostać wyłączony program Windows Defender, gdzie element
val
ma jedną z następujących wartości:
 • 1: wyłącza narzędzie Windows Defender (domyślnie).
 • 0: nie wyłącza narzędzia Windows Defender.