Jak umożliwić serwerowi zarządzania przesyłanie informacji do firmy Symantec na temat klienta, który uległ awarii

Jeśli klienty
Symantec Endpoint Protection
lub procesy zewnętrzne, które współpracują z klientem, ulegną awarii lub wykażą nietypowe działanie, klient wyśle dzienniki dotyczące zdarzenia na serwer firmy Symantec. Informacje te obejmują nazwę produktu i nazwę wersji, moduł i inne informacje o błędach. Firma Symantec wykorzystuje te informacje do rozwiązania problemów z produktem.
W wersji 12.1.6 i starszych, konieczne było uzyskanie fizycznego lub zdalnego dostępu do klienta, aby zebrać dzienniki i przesłać je do działu pomocy technicznej.
Można uruchomić również polecenie
Wyślij dzienniki do firmy Symantec
, aby ręcznie zebrać dane i dzienniki klienta i wysłać je do pomocy.
Jeśli ta funkcja jest włączona, a klient uruchamia aplikacje, które ulegają awarii w sposób ciągły i stały, zapełniany jest następujący folder:
<ścieżka instalacji>
\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\14.0\data\errmgmt\queue\incoming
Ten folder może zostać zapełniony danymi w rozmiarze do 51+ GB, w zależności od tego, jak często występuje awaria i przez jaki czas występuje.
 1. Jak umożliwić serwerowi zarządzania przesyłanie informacji do firmy Symantec na temat klienta, który uległ awarii
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  >
  Lokacja lokalna (Moja lokacja)
  >
  Edytuj właściwości lokacji
  .
 3. Należy upewnić się, że na karcie
  Zbieranie danych
  zaznaczono opcję
  Pozwól klientom wysyłać informacje o problemach do firmy Symantec
  , aby szybciej rozwiązywać problemy dotyczące produktu i kliknąć przycisk
  OK
  .
 4. Na stronie
  Monitory
  > karta
  Stan polecenia wybrać wiersz, w którym jest polecenie Wyślij dzienniki do firmy Symantec
  , i kliknąć
  Szczegóły
  .
 5. W oknie dialogowym
  Szczegóły stanu polecenia
  należy znaleźć
  Identyfikator zdarzenia
  w kolumnie
  Dodatkowe szczegóły
  .
 6. Ręczne wysyłanie informacji do Pomocy Technicznej o klientach z system Windows, na których wystąpiła awaria lub nienormalne zachowanie
 7. W konsoli na stronie
  Klienty
  należy znaleźć grupę, w której jest klient, kliknąć pozycję
  Klienty
  , kliknąć prawym przyciskiem myszy klienta i kliknąć
  Wykonaj polecenie na komputerach
  >
  Wyślij dzienniki do firmy Symantec
  .
 8. Kliknij przycisk
  Tak
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .