Aktywowanie lub importowanie licencji produktu
Symantec Endpoint Protection

Schemat postępowania Kreatora aktywacji licencji umożliwia wykonanie następujących zadań:
 • Aktywowanie nowej licencji na wersję płatną.
 • Konwertowanie licencji na wersję próbną na licencję płatną.
 • Odnawianie licencji.
 • Aktywowanie dodatkowej płatnej licencji w odpowiedzi na stan przekroczenia dozwolonej liczby wdrożeń.
Można zaimportować i aktywować licencję z użyciem pliku lub numeru seryjnego otrzymanego od preferowanego partnera handlowego. Patrz Wyszukiwarka partnerów
Kreatora aktywacji licencji można uruchomić na następujące sposoby:
 • Ekran powitalny wyświetlany po zainstalowaniu produktu.
  Dostęp do ekranu powitalnego można także uzyskać w następujący sposób:
  Pomoc > Strona wprowadzenia
  .
 • Ze strony
  Administrator
  w konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
W przypadku aktywowania lub importowania licencji z ekranu powitalnego można przejść od razu do kroku 3.
 1. Aby aktywować lub importować licencji produktu
  Symantec Endpoint Protection
 2. W konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  kliknij pozycje
  Administrator > Licencje
  .
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Aktywuj licencję
  .
 4. Kliknij pozycję
  Aktywuj nową licencję
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  . Jeśli ten ekran nie jest wyświetlany, należy przejść do następnego kroku.
 5. Na ekranie
  Aktywacja licencji
  wybierz opcję odpowiadającą sytuacji, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Poniższa tabela zawiera opis każdego z opcji:
  Opcja
  Opis
  Mam numer seryjny
  Numer seryjny licencji można otrzymać po samodzielnym zakupie licencji lub przez preferowanego partnera handlowego. Mając numer seryjny licencji, należy wybrać tę opcję.
  W przypadku posiadania numeru seryjnego należy wybrać pozycję
  Mam plik licencji firmy Symantec
  .
  Mam plik licencji firmy Symantec (.slf)
  W większości przypadków plik licencji firmy Symantec (plik .slf) jest przysyłany w wiadomości e-mail od firmy Broadcom po zakończeniu procesu kupowania. Plik dołączony jest do wiadomości e-mail z powiadomieniem jako plik .zip. Mając plik .slf, należy wybrać tę opcję.
  Plik .slf należy wyodrębnić z pliku .zip, aby móc go użyć w celu aktywowania licencji produktu.
  Plik .slf zawiera niepowtarzalne informacje licencji. Aby uniknąć uszkodzenia pliku licencji, nie należy zmieniać jego zawartości. Plik można skopiować do celów archiwalnych.
 6. W zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku, należy wykonać następujące zadania:
  • W razie wybrania opcji
   Mam numer seryjny
   należy wprowadzić numer seryjny, a następnie kliknąć pozycję
   Prześlij
   . Sprawdź informacje o dodawanej licencji, a następnie kliknij przycisk
   Dalej
   .
   Aby aktywować licencję za pomocą numeru seryjnego, należy dysponować aktywnym połączeniem internetowym i połączyć się z serwerem licencjonowania firmy Symantec. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, wczytana zostanie strona główna firmy Symantec. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, patrz następujący artykuł bazy wiedzy:
  • W razie wybrania opcji
   Mam plik licencji firmy Symantec (.slf)
   należy kliknąć pozycję
   Dodaj plik
   . Przejdź do pliku .slf wyodrębnionego z pliku .zip dołączonego do wiadomości e-mail odebranej z powiadomieniem od firmy Symantec i zaznacz go. Kliknij przycisk
   Otwórz
   , a następnie kliknij przycisk
   Dalej
   .
 7. Wprowadź informacje o kontaktach technicznych i głównych oraz o firmie. Kliknij opcję akceptacji oświadczenia dotyczącego ujawniania informacji, a następnie kliknij pozycję
  Prześlij
  .
  Jeśli informacje te zostały podane podczas kupowania licencji, ekran ten nie jest wyświetlany.
 8. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .