Kupowanie licencji produktu
Symantec Endpoint Protection

Licencję należy zakupić w następujących sytuacjach:
  • Ważność licencji na wersję próbną wygasła. Program
    Symantec Endpoint Protection
    jest dostarczany z licencją na wersję próbną, która umożliwia zainstalowanie i wypróbowanie produktu we własnym środowisku.
  • Gdy ważność bieżącej licencji wygasła.
  • Gdy liczba instalacji jest większa niż zezwala bieżąca licencja. Nadmierna liczba instalacji znaczy, że zainstalowano większą liczbę klientów niż zezwala na to bieżąca licencja.
W zależności od sposobu zakupu licencji nabywca otrzymuje pocztą elektroniczną numer seryjny licencji na produkt albo plik licencji firmy Symantec. Plik licencji ma rozszerzenie .slf. Plik licencji wysyłany jest pocztą elektroniczną jako załącznik w formacie pliku .zip. Plik .slf należy wyodrębnić z pliku .zip.
Aby zakupić lub odnowić licencję:
Plik licencji należy zapisać na komputerze, do którego można uzyskać dostęp z konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Wielu użytkowników zapisuje licencję na komputerze hosta programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Wielu użytkowników zapisuje również dla bezpieczeństwa kopię licencji na innym komputerze lub nośniku wymiennym.
Nie wolno otwierać pliku licencji ani zmieniać jego zawartości, gdyż może to go uszkodzić. W razie potrzeby można jednak kopiować i zapisywać licencję.