Informacje o automatycznej kompilacji dla klienta programu
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux

(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Instalator programu
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux automatycznie kompiluje moduł jądra Auto-Protect, gdy jądro systemu operacyjnego jest niezgodne ze wstępnie skompilowanymi modułami jądra Auto-Protect. Funkcję tę wprowadzono w wersji 12.1.6 programu
Symantec Endpoint Protection
.
Pod koniec procesu instalacji, jeśli instalator klienta nie wykryje aktywnych modułów Auto-Protect, następuje uruchomienie autokompilatora w celu skompilowania zgodnych modułów.
Wcześniej funkcja Auto-Protect działała tylko wtedy, gdy system operacyjny komputera Linux uruchamiał obsługiwane jądro. Alternatywnie można ręcznie skompilować moduł jądra Auto-Protect.
Wymagania wstępne
Aby automatyczna kompilacja działała, na komputerze klienckim Linux muszą być obecne narzędzia programistyczne, takie jak:
  • kernel-devel
  • kernel-source
  • linux-headers
  • build-essentials
  • „Narzędzia programisty”
Moduły jądra
Symantec Endpoint Protection
mogą nie zostać pomyślnie skompilowane na tych jądrach systemu Linux, których źródło zostało zmienione. Takie jądra systemu Linux nie są obsługiwane przez tę funkcję.
Korzystanie z automatycznej kompilacji
W razie potrzeby moduł automatycznej kompilacji uruchamiany jest automatycznie podczas instalacji. Nie trzeba podejmować żadnych działań, aby uruchomić moduł automatycznej kompilacji
Jeśli proces automatycznej kompilacji zakończy się pomyślnie, w oknie terminala zostaną wyświetlone następujące informacje:
Pomyślna kompilacja modułów jądra Auto-Protect z kodu źródłowego
Niestandardowe sterowniki dla symap i symev tworzone przez proces automatycznej kompilacji zawierają w nazwie pliku wyraz
custom
(niestandardowe). Plik
sepfl-install.log
potwierdza również, że automatyczna kompilacja została uruchomiona i powiodła się. Domyślnie plik ten zapisywany jest w ~/.
Jeśli proces automatycznej kompilacji zakończy się niepowodzeniem, funkcja Auto-Protect zostanie zainstalowana, ale pozostanie wyłączona. W oknie terminala zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:
Kompilacja modułów jądra Auto-Protect z kodu źródłowego nie powiodła się z powodu błędu:
Numer
Numer
reprezentuje numer kodu błędu, który może być różny. Informacje na temat otrzymanego kodu błędu można znaleźć w dokumentacji kompilatora.