Graficzny interfejs użytkownika klienta systemu Linux — informacje

Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 nie ma graficznego interfejsu użytkownika.
Jeśli komputer z systemem Linux zawiera graficzny interfejs użytkownika (GUI), klient
Symantec Endpoint Protection
systemu Linux wyświetla na pasku stanu żółtą ikonę tarczy w obszarze powiadomień. Ikona zawiera informacje o tym, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i stanie ochrony.
Większość zadań zarządzania jest wykonywanych przy użyciu interfejsu wiersza polecenia. Można również korzystać z interfejsu GUI klienta
Symantec Endpoint Protection
do wykonywania następujących zadań:
  • Sprawdzenia informacji o wersji produktu i definicjach wirusów.
  • Sprawdzenia stanu ochrony klienta, na który składa się również to, czy funkcja Auto-Protect jest włączona, oraz sprawdzenia stanu zaplanowanych skanowań lub skanowań ręcznych.
  • Uruchom program LiveUpdate, aby uzyskać najnowsze definicje wirusów i aktualizacje dla produktów.
  • Uzyskaj informacje o tym, czy klient jest niezarządzany, czy jest zarządzany, i czy łączy się z
    Symantec Endpoint Protection Manager
    , aby otrzymywać aktualizacje reguł.
Można również wykonać te zadania z poziomu wiersza polecenia.
Ikony stanu klienta programu
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux
Ikona
Opis
Klient jest niezarządzany i działa prawidłowo Ikona jest zwykłą żółtą tarczą.
Klient jest zarządzany, działa poprawnie i komunikuje się z programem
Symantec Endpoint Protection Manager
. Ikona to żółta tarcza z zieloną kropką.
Klient jest zarządzany, działa prawidłowo, i nie komunikuje się z programem
Symantec Endpoint Protection Manager
w prawidłowy sposób. Ikona jest żółtą tarczą z jasnożółtą kropką i czarnym wykrzyknikiem.
Klient nie działa prawidłowo z powodu wyłączonych składników, takich jak Auto-Protect, usługa skanowania w czasie rzeczywistym (rtvscand) lub usługa zarządzania klientami (smcd). Ikona to żółta tarcza z białą kropką z czerwoną obramówką i czerwonym ukośnikiem na całej kropce.