Instalowanie klienta programu
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux

(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Niezarządzanego lub zarządzanego klienta programu
Symantec Endpoint Protection
instaluje się bezpośrednio na komputerze z systemem Linux. Nie ma możliwości zdalnego zainstalowania klienta dla systemu Linux z programu
Symantec Endpoint Protection Manager
. Etapy instalacji są podobne zarówno w przypadku klienta niezarządzanego, jak i zarządzanego.
Jedynym sposobem zainstalowania klienta zarządzanego jest użycie pakietu instalacyjnego utworzonego za pomocą programu
Symantec Endpoint Protection Manager
. Klienta niezarządzanego można w każdej chwili przekonwertować na klienta zarządzanego, importując ustawienia komunikacji klient-serwer do klienta systemu Linux.
Jeżeli jądro systemu operacyjnego Linux jest niezgodne ze wstępnie skompilowanym modułem jądra Auto-Protect, instalator próbuje skompilować zgodny moduł jądra Auto-Protect. Proces automatycznej kompilacji uruchamia się samoczynnie w razie potrzeby. Jednakże instalator może nie być w stanie skompilować zgodnego modułu jądra Auto-Protect. W takim przypadku funkcja Auto-Protect zostaje zainstalowana, ale nie jest aktywna.Więcej informacji:
Do zainstalowania klienta programu
Symantec Endpoint Protection
na komputerze z systemem Linux wymagane są uprawnienia administratora. W tej procedurze użyto polecenia
sudo
do podniesienia poziomu uprawnień.
Aby zainstalować klienta programu
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux:
 1. Skopiuj utworzony pakiet instalacyjny do komputera z systemem Linux. Plik pakietu ma rozszerzenie .zip.
 2. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminalu.
 3. Przejdź do katalogu instalacyjnego przy użyciu następującego polecenia:
  cd /
  katalog
  /
  Gdzie:
  katalog
  jest nazwą katalogu, do którego skopiowano plik .zip.
 4. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP do katalogu
  tmp
  przy użyciu następującego polecenia:
  unzip "
  InstallPackage
  " -d
  sepfiles
  Gdzie:
  InstallPackage
  to pełna nazwa pliku .zip, a
  sepfiles
  to folder docelowy, w którym wyodrębniane są pliki instalacyjne.
  Jeśli folder docelowy nie istnieje, zostanie on utworzony podczas wyodrębniania.
 5. Przejdź do
  sepfiles
  za pomocą następującego polecenia:
  cd
  sepfiles
 6. Aby prawidłowo ustawić uprawnienia do wykonywania pliku
  install.sh
  , użyj następującego polecenia:
  chmod u+x install.sh
 7. Zainstaluj program
  Symantec Endpoint Protection
  za pomocą wbudowanego skryptu przy użyciu następującego polecenia:
  sudo ./install.sh -i
  W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło.
  Skrypt rozpocznie instalowanie składników programu
  Symantec Endpoint Protection
  . Katalog domyślny instalacji to:
  /opt/Symantec/symantec_antivirus
  Domyślny katalog roboczy usługi LiveUpdate to:
  /opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
  Instalacja zostanie ukończona po powrocie do wiersza polecenia. Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera w celu ukończenia instalacji.
Aby sprawdzić poprawność instalacji klienta, kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikonę żółtej tarczy
Symantec Endpoint Protection
, a następnie kliknij polecenie
Otwórz program
Symantec Endpoint Protection
. Położenie ikony żółtej tarczy zależy od wersji systemu Linux. W interfejsie użytkownika klienta zostaną wyświetlone informacje o wersji programu, definicjach wirusów, stanie połączenia z serwerem i zarządzaniu.