Instalowanie programu Symantec Agent dla systemu Linux lub klienta
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux

(Dla wersji 14.3 RU1 i późniejszych)
Symantec Agent dla systemu Linux jest instalowany bezpośrednio na urządzeniu z systemem Linux. Nie ma możliwości zdalnego zainstalowania agenta dla systemu Linux z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Aby zainstalować Symantec Agent dla systemu Linux, należy utworzyć pakiet instalacyjny w
program Symantec Endpoint Protection Manager
, przenieść pakiet instalacyjny na urządzenie z systemem Linux, a następnie uruchomić instalator. Instalator skonfiguruje nowego agenta i zarejestruje go w
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Program Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 nie może działać jako klient niezarządzany. Wszystkie zadania związane z zarządzaniem muszą być wykonywane w
program Symantec Endpoint Protection Manager
lub w konsoli chmury.
(Dla wersji 14.3 RU1 i nowszych) Aby zainstalować Symantec Management Agent dla systemu Linux:
 1. W programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  należy utworzyć i pobrać pakiet instalacyjny.
 2. Następnie należy przenieść pakiet
  LinuxInstaller
  na urządzenie z systemem Linux.
 3. Spraw, aby plik
  LinuxInstaller
  był wykonywalny:
  chmod u+x LinuxInstaller
 4. Należy uruchomić instalator:
  ./LinuxInstaller
  Musisz uruchomić to polecenie jako root.
  Aby wyświetlić listę opcji instalacji, trzeba uruchomić
  ./LinuxInstaller -h
  .
 5. Aby zweryfikować instalację, trzeba przejść do
  /usr/lib/symantec
  i uruchomić
  ./status.sh
  , aby potwierdzić, że moduły są załadowane i demony są uruchomione:
  ./status.sh
  Symantec Agent dla wersji Linux: 14.3.450.1000
  Sprawdzanie statusu Symantec Agent dla systemu Linux (SEPM).
  Stan demona:
  cafagent uruchomiony
  sisamdagent uruchomiony
  sisidsagent uruchomiony
  sisipsagent uruchomiony
  Stan modułu:
  sisevt załadowany
  sisap załadowany
  Uwaga:
  status komunikacji
  jest dostępny tylko dla klientów zarządzanych w chmurze.
(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Niezarządzanego lub zarządzanego klienta programu
Symantec Endpoint Protection
instaluje się bezpośrednio na komputerze z systemem Linux. Nie ma możliwości zdalnego zainstalowania klienta dla systemu Linux z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Etapy instalacji są podobne zarówno w przypadku klienta niezarządzanego, jak i zarządzanego.
Jedynym sposobem zainstalowania klienta zarządzanego jest użycie pakietu instalacyjnego utworzonego za pomocą programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Klienta niezarządzanego można w każdej chwili przekonwertować na klienta zarządzanego, importując ustawienia komunikacji klient-serwer do klienta z systemem Linux.
Jeżeli jądro systemu operacyjnego Linux jest niezgodne ze wstępnie skompilowanym modułem jądra Automatycznej ochrony, instalator próbuje skompilować zgodny moduł jądra Automatycznej ochrony. Proces automatycznej kompilacji uruchamia się samoczynnie w razie potrzeby. Jednakże instalator może nie być w stanie skompilować zgodnego modułu jądra Auto-Protect. W takim przypadku Automatyczna ochrona zostaje zainstalowana, ale nie jest aktywna. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Do zainstalowania klienta programu
Symantec Endpoint Protection
na komputerze z systemem Linux wymagane są uprawnienia użytkownika superuser. W tej procedurze użyto polecenia
sudo
do podniesienia poziomu uprawnień.
(Wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze) Aby zainstalować klienta
Symantec Endpoint Protection
dla systemu Linux:
 1. Skopiuj utworzony pakiet instalacyjny do komputera z systemem Linux. Plik pakietu ma rozszerzenie .zip.
 2. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminala.
 3. Przejdź do katalogu instalacyjnego przy użyciu następującego polecenia:
  cd /
  katalog
  /
  Gdzie:
  katalog
  jest nazwą katalogu, do którego skopiowano plik .zip.
 4. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP do katalogu
  tmp
  przy użyciu następującego polecenia:
  unzip „
  PakietInstalacyjny
  ” -d
  sepfiles
  gdzie
  PakietInstalacyjny
  jest pełną nazwą pliku ZIP, a
  sepfiles
  to folder docelowy, w którym wyodrębniane są pliki instalacyjne.
  Jeśli folder docelowy nie istnieje, zostanie on utworzony podczas wyodrębniania.
 5. Przejdź do katalogu
  sepfiles
  przy użyciu następującego polecenia:
  cd
  sepfiles
 6. Aby prawidłowo ustawić uprawnienia do wykonywania pliku
  install.sh
  , użyj następującego polecenia:
  chmod u+x install.sh
 7. Zainstaluj program
  Symantec Endpoint Protection
  za pomocą wbudowanego skryptu przy użyciu następującego polecenia:
  sudo ./install.sh -i
  W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło.
  Skrypt rozpocznie instalowanie składników programu
  Symantec Endpoint Protection
  . Katalog domyślny instalacji to:
  /opt/Symantec/symantec_antivirus
  Domyślny katalog roboczy usługi LiveUpdate to:
  /opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
  Instalacja zostanie ukończona po powrocie do wiersza polecenia. Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera w celu ukończenia instalacji.
(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych) Aby sprawdzić poprawność instalacji klienta, kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikonę żółtej tarczy
Symantec Endpoint Protection
, a następnie kliknij polecenie
Otwórz program
Symantec Endpoint Protection
. Położenie ikony żółtej tarczy zależy od wersji systemu Linux. W interfejsie użytkownika klienta zostaną wyświetlone informacje o wersji programu, definicjach wirusów, stanie połączenia z serwerem i zarządzaniu.