Instalowanie klientów programu
Symantec Endpoint Protection
za pomocą łącza internetowego i wiadomości e-mail

Opcja Łącze internetowe i wiadomość e-mail tworzy pakiet instalacyjny i adres URL pakietu. Użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail z adresem URL, pod którym można pobrać pakiet i zainstalować klienta programu
Symantec Endpoint Protection
. Aby zainstalować pakiet, użytkownicy muszą mieć przypisane uprawnienia administratora.
Funkcja Łącze internetowe i wiadomość e-mail wykonuje następujące zadania:
 • Wybiera, konfiguruje i tworzy pakiety instalacyjne klientów.
  Wybiera opcje dostępne do konfiguracji pakietów instalacyjnych klientów systemów Windows, Mac i Linux. Wszystkie pakiety instalacyjne są przechowywane na komputerze z programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Użytkownicy są powiadamiani o możliwości pobrania pakietu instalacyjnego klienta za pomocą wiadomości e-mail z programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Użytkownicy z listy otrzymują wiadomość e-mail zawierającą instrukcje pobierania i instalowania pakietu instalacyjnego klienta. Użytkownicy wykonują instrukcje w celu zainstalowania oprogramowania klienckiego.
Pakiety instalacyjne klientów systemów Mac i Linux są automatycznie eksportowane jako plik archiwum
.zip
. Aby prawidłowo zachować uprawnienia plików, należy wypakować plik archiwum macierzystym programem do archiwizacji, na przykład
Archive Utility
lub poleceniem
ditto
systemu Mac. Do wypakowania plików w tym systemie operacyjnym nie wolno używać polecenia
unzip
systemu Mac, aplikacji innej firmy ani żadnej aplikacji systemu Windows.
Przed użyciem łącza internetowego i wiadomości e-mail należy prawidłowo skonfigurować połączenie serwera zarządzania z serwerem poczty e-mail.
 1. Aby zainstalować klienty programu
  Symantec Endpoint Protection
  za pomocą łącza internetowego i wiadomości e-mail
 2. Uruchom
  Kreatora wdrażania klientów
  w konsoli.
  Kliknij kolejno
  Pomoc > Strona wprowadzenia
  , a następnie w sekcji
  Wymagane zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta na swoich komputerach
  .
  W przypadku wersji 12.1.x, w menu
  Typowe zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta
  .
 3. W
  Kreatorze wdrażania klientów
  kliknij pozycję
  Wdrożenie nowego pakietu
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  . Opcja Łącze internetowe i wiadomość e-mail służy tylko do przesyłania nowych pakietów instalacyjnych.
 4. Wybierz spośród dostępnych opcji, które różnią się w zależności od typu pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Aby odinstalować istniejące oprogramowanie zabezpieczające na kliencie dla systemu Windows, należy skonfigurować niestandardowe ustawienia instalacji klienta przed uruchomieniem Kreatora wdrażania klientów.
 5. Kliknij pozycję
  Łącze internetowe i wiadomość e-mail
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Na ekranie
  Treść i adresaci wiadomości e-mail
  określ adresatów i temat wiadomości e-mail.
  Aby określić wielu adresatów wiadomości e-mail, wpisuj przecinek po każdym adresie e-mail. Administrator systemu konsoli zarządzania automatycznie otrzymuje kopię wiadomości.
  Można zaakceptować domyślny temat i treść wiadomości e-mail lub edytować tekst. Można również skopiować adres URL i opublikować go w wygodnej i bezpiecznej lokalizacji online, na przykład na stronie intranetowej.
 7. Aby utworzyć pakiet i dostarczyć łącze pocztą elektroniczną, kliknij przycisk
  Dalej
  , a następnie kliknij przycisk
  Zakończ
  .
 8. Sprawdź, czy użytkownicy komputerów otrzymali wiadomość e-mail i zainstalowali oprogramowanie klienckie.
  Komputery klienckie mogą nie być wyświetlane w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , dopóki nie zostaną ponownie uruchomione (automatycznie lub na żądanie użytkownika). Po zakończeniu instalacji klient systemu Mac automatycznie wyświetli monit z prośbą o ponowne uruchomienie. Klient systemu Linux nie wymaga ponownego uruchomienia.