Instalowanie programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

W celu zainstalowania serwera zarządzania i konsoli należy wykonać kilka zadań. W kreatorze instalacji obok każdego ukończonego zadania wyświetlany jest zielony znacznik wyboru.
Niektóre produkty firmy Symantec mogą powodować konflikty z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
, jeśli są zainstalowane na tym samym serwerze. Informacje na temat wszelkich niezbędnych zmian konfiguracji tych produktów zawiera artykuł Zgodność oprogramowania z programem Symantec Endpoint Protection
Dodatkowo, instalacja i konfiguracja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
sprawdza zasady bezpieczeństwa pod względem wymaganych uprawnień, aby umożliwić prawidłową pracę kont usług wirtualnych. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
automatycznie zmienia zasady bezpieczeństwa i przesyła alerty o zmianach, które trzeba wprowadzić do zasad bezpieczeństwa domeny. Można również zmienić zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji. Patrz Jak przypisać prawa użytkownika do zasad bezpieczeństwa systemu Windows odnośnie do usług programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
wymaga pełnego dostępu do rejestru systemu w celu instalacji i normalnego działania. Aby przygotować komputer z systemem Windows Server 2003 w celu zainstalowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
przy użyciu funkcji podłączania pulpitu zdalnego, należy najpierw zezwolić na zdalne sterowanie na komputerze. W przypadku nawiązywania połączenia za pomocą funkcji Pulpit zdalny należy również użyć sesji konsoli lub uruchomić lustrzaną sesję kontroli.
W przypadku instalowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
14.2 w sieci IPv6 należy również udostępnić stos IPv4 dla oprogramowania Java, nawet jeśli protokół IPv4 jest wyłączony. Jeśli stos IPv4 nie jest zainstalowany, oprogramowanie Java nie działa, a instalacja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
kończy się niepowodzeniem.
 1. Aby zainstalować program Symantec Endpoint Protection Manager:
 2. Jeśli produkt został pobrany, wyodrębnij cały plik instalacyjny na dysk fizyczny, na przykład dysk twardy. Uruchom plik
  Setup.exe
  z dysku fizycznego.
  Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli się nie rozpocznie, otwórz plik instalacyjny i dwukrotnie kliknij plik
  Setup.exe
  .
 3. W oknie dialogowym
  Program instalacyjny programu
  Symantec Endpoint Protection
  kliknij pozycję
  Zainstaluj program
  Symantec Endpoint Protection
  , a następnie kliknij pozycję
  Zainstaluj program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 4. Sprawdź kolejność zdarzeń instalacji, a następnie w celu rozpoczęcia kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Na ekranie
  Umowa Licencyjna
  kliknij opcję
  Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Na ekranie
  Folder docelowy
  zaakceptuj domyślny folder docelowy lub określ inny folder docelowy, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. Kliknij pozycję
  Instaluj
  .
  Rozpocznie się proces instalacji serwera zarządzania programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  i konsoli. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk
  Dalej
  .
 8. Po ukończeniu instalacji początkowej należy skonfigurować serwer i bazę danych. Kliknij przycisk
  Dalej
  .