Konfigurowanie produktu
program Symantec Endpoint Protection Manager
po instalacji

Kreator konfiguracji serwera zarządzania uruchamia się automatycznie po instalacji produktu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Serwer zarządzania należy skonfigurować w wymagany sposób.
Kreator konfiguracji serwera zarządzania można również uruchomić w dowolnej chwili po instalacji, klikając przycisk
Start > Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Narzędzia programu Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Po wybraniu opcji
  Domyślna konfiguracja dla nowej instalacji
  kliknij
  Dalej
  .
  Domyślna konfiguracja automatycznie instaluje domyślną bazę danych, Microsoft SQL Server Express (od wersji 14.3 RU1). Wersja 14.3 MPx instalował a osadzoną bazę danych jako domyślną.
 2. Wprowadzić nazwę firmy, hasło dla domyślnego konta administratora
  admin
  oraz adres e-mail.
  Ewentualnie można dodać informacje, aby użyć określonego serwera poczty e-mail
 3. Opcjonalnie kliknij pozycję
  Wyślij testowy adres e-mail
  .
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  wysyła hasło przywracania informacji oraz innych istotnych powiadomień na to konto, dlatego nie należy prowadzić dalej konfiguracji, o ile nie otrzymało się wcześniej maila.
 4. Po sprawdzeniu, czy testowa wiadomość e-mail została otrzymana, kliknij
  Dalej
  .
  Dla wersji 14.3 MPx i wcześniejszych należy określić, czy w ramach instalacji ma zostać uruchomiona usługa LiveUpdate. Kliknij przycisk
  Dalej
  . Od wersji 14.3 RU1 usługa LiveUpdate działa automatycznie w ramach nowej instalacji.
 5. Możesz dodać również
  Informacje o partnerze
  , jeśli licencjami firmy Symantec zarządza partner, a następnie kliknij
  Dalej
  .
 6. Zdecyduj, czy chcesz, aby firma Symantec otrzymywała zamaskowane dane i kliknij przycisk
  Dalej
  , aby rozpocząć tworzenie bazy danych.
  Tworzenie bazy danych może potrwać kilka minut.
 7. Po ukończeniu konfiguracji bazy danych, kliknij przycisk
  Zakończ
  , aby zakończyć konfigurację
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Jeśli opcja pozostanie zaznaczona, zostanie wyświetlony ekran logowania konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  umożliwiający uruchomienie programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  . Po zalogowaniu się można rozpocząć wdrażanie klienta.
Podsumowanie konfiguracji można znaleźć w następujących lokalizacjach na serwerze, na którym jest zainstalowany program
program Symantec Endpoint Protection Manager
:
ProgramFiles
\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt