Instalowanie programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
z niestandardową konfiguracją

Aby zainstalować program
program Symantec Endpoint Protection Manager
z bazą danych programu Microsoft SQL Server dla wielu lokalizacji, należy wybrać pozycję
Konfiguracja niestandardowa
w
Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania
. Po wybraniu tej opcji dostępne będą dodatkowe ustawienia.
Aby zapewnić połączenia z bazą danych, konieczne jest zainstalowanie narzędzi klienta SQL Server na serwerze, na którym uruchomiony jest program
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Aby zainstalować program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  z niestandardową konfiguracją:
 2. W Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania
  kliknij pozycję
  Konfiguracja niestandardowa dla nowej instalacji
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Jeśli masz mniej niż 500 komputerów, firma Symantec firma Symantec zaleca wybranie pozycji
  Domyślna konfiguracja dla nowej instalacji
  .
 3. Kliknij pozycję
  Zainstaluj moją pierwszą lokację
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Następujące opcje dotyczące instalacji zaawansowanych i nie mają zastosowania w przypadku instalowania programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  po raz pierwszy:
 4. Na tym ekranie można dostosować następujące ustawienia. Następnie należy kliknąć przycisk
  Dalej
  :
  • Nazwa lokacji
  • Nazwa serwera
  • Numery portów
   Przed zmianą domyślnych konfiguracji portów programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   należy skontaktować się z administratorem.
  • Lokalizacja folderu danych serwera
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   Jeżeli jest za mało miejsca na dysku, na którym zainstalowano program
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   , należy przenieść folder danych serwera na inny dysk.
 5. Na ekranie wyboru bazy danych kliknij pozycję
  Microsoft SQL Server
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  • Jeśli wybierzesz opcję
   Domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express
   dla konfiguracji niestandardowej dla 5000 lub mniej klientów, przejdź do kroku 9. W pozostałej części tej procedury przyjęto jednak, że została wybrana baza danych programu Microsoft SQL Server.
  • Skontaktuj się z administratorem bazy danych SQL, aby sprawdzić, czy zadania automatycznej konserwacji bazy danych powinny być włączone.
  • Firma Symantec zaleca hostowanie SQL Server oraz programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   na osobnych serwerach fizycznych.
  • Informacje o obsługiwanych wersjach programu Microsoft SQL Server można znaleźć w dokumencie Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection.
 6. Kliknij pozycję
  Utwórz nową bazę danych
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Korzystanie z istniejącej bazy danych jest traktowane jako zaawansowana opcja instalacji i zazwyczaj nie dotyczy nowych instalacji.
 7. Na ekranie
  Krok pierwszy: uwierzytelnienie serwera bazy danych
  wypełnij informacje o serwerze SQL, z którym łączy się program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , a następnie kliknij pozycję
  Połącz z bazą danych
  .
  Jeżeli połączenie z bazą danych się powiedzie, dostępna stanie się sekcja
  Krok drugi: utworzenie nowej bazy danych
  .
 8. W obszarze
  Krok drugi: utworzenie nowej bazy danych
  wypełnij informacje potrzebne do stworzenia nowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  W przypadku pytań odnośnie do pozycji
  Uwierzytelnianie serwera bazy danych
  lub
  Tworzenie bazy danych
  , skontaktuj się z administratorem bazy danych SQL Server.
 9. Wprowadzić nazwę firmy, hasło dla domyślnego konta administratora admin oraz adres e-mail.
  Ewentualnie można dodać informacje, aby użyć określonego serwera poczty e-mail
 10. Kliknij
  Wyślij testową wiadomość e-mail
  . Po sprawdzeniu, czy testowa wiadomość e-mail została otrzymana, kliknij
  Dalej
  .
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  wysyła hasło przywracania informacji oraz innych istotnych powiadomień na to konto, dlatego nie należy prowadzić dalej konfiguracji, o ile nie otrzymało się wcześniej maila.
 11. Utwórz hasło szyfrowania lub wybierz korzystanie z losowego hasła, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Hasło jest wykorzystywane do ochrony komunikacji pomiędzy klientami i programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  i jest przechowywane w pliku odzyskiwania programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 12. Określ, czy w ramach instalacji ma zostać uruchomiona usługa LiveUpdate. Jeśli w ramach nowej instalacji jest uruchamiana usługa LiveUpdate, składniki oprogramowania będą łatwiej dostępne do instalacji dla klientów. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Możesz dodać również
  Informacje o partnerze
  , jeśli licencjami firmy Symantec zarządza partner.
 13. Zdecyduj, czy chcesz, aby firma Symantec otrzymywała zamaskowane dane i kliknij przycisk
  Dalej
  , aby rozpocząć tworzenie bazy danych.
 14. Po utworzeniu bazy danych i jej zainicjowaniu (co może zająć kilka/kilkanaście minut), kliknij przycisk
  Zakończ
  .
  Jeśli opcja pozostanie zaznaczona, zostanie wyświetlony ekran logowania konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  umożliwiający uruchomienie programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  . Po zalogowaniu się można rozpocząć wdrażanie klienta.
Podsumowanie konfiguracji można znaleźć w następujących lokalizacjach na serwerze, na którym jest zainstalowany program
program Symantec Endpoint Protection Manager
:
ProgramFiles
\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt