Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Domyślnie program
program Symantec Endpoint Protection Manager
pobiera aktualizacje składników oprogramowania z publicznych serwerów LiveUpdate firmy Symantec. Następnie klienci programu
Symantec Endpoint Protection
pobierają te aktualizacje z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Składniki oprogramowania to między innymi definicje wirusów, sygnatury systemu zapobiegania włamaniom i szablony integralności hosta.
Kroki aktualizowania treści na klientach
Symantec Endpoint Protection
Zadanie
Opis
Upewnienie się, że serwer zarządzania zawiera najnowszą treść z serwera LiveUpdate (zalecane)
Domyślnie usługa LiveUpdate działa jako składnik instalacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Ręczne uruchomienie usługi LiveUpdate może być konieczne w następujących sytuacjach:
  • Usługa LiveUpdate została pominięta podczas instalacji.
  • Należy ponownie uruchomić usługę LiveUpdate, aby pobrać szablony integralności hosta oraz sygnatury zapobiegania włamaniom.
  • Usługę LiveUpdate najlepiej uruchomić przed kolejną aktualizacją zaplanowaną.
Definicje programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
można także zaktualizować za pomocą pliku .jdb file.
Jeśli użytkownik korzysta z replikacji, treści i zasady można replikować między lokacją lokalną i lokacją partnerską.
Określenie sposobu, w jaki komputery klienckie pobierają aktualizacje (opcjonalnie)
Domyślnie komputery klienckie z systemem Windows pobierają aktualizacje składników oprogramowania z serwera zarządzania. Pozostałe metody dostarczania treści obejmują dostawców aktualizacji grupy, wewnętrzne serwery LiveUpdate oraz zewnętrzne narzędzia dystrybucyjne. Może być konieczna zmiana metody dostarczania na taką, która obsługuje różne platformy klientów, dużą liczbę klientów lub ograniczenia sieci.
Zmiana ustawień usługi LiveUpdate dla serwera zarządzania (opcjonalnie)
Można dostosować częstotliwość inicjowania sesji usługi LiveUpdate, pobierane składniki ochrony oraz inne opcje.
Zmniejszenie przeciążenia sieci (zalecane)
Jeśli serwer zarządzania odbiera od klientów zbyt wiele jednoczesnych żądań pełnego pakietu definicji, może dojść do przeciążenia sieci. Ryzyka takiego przeciążenia można uniknąć, uniemożliwiając klientom pobieranie pełnych definicji.
Zwiększenie wydajności (zalecane)
W celu zmniejszenia wpływu pobierania na obciążenie sieci należy pobierać składniki oprogramowania losowo, aby klienci nie pobierali aktualizacji w tym samym czasie.
W celu zmniejszenia wpływu pobierania na wydajność komputerów klienckich można skonfigurować komputery klienckie do pobierania aktualizacji składników oprogramowania w czasie ich bezczynności.
Zezwolenie użytkownikom końcowym na zarządzanie własnymi aktualizacjami (opcjonalnie)
Domyślnie użytkownicy na komputerach klienckich mogą uruchamiać usługę LiveUpdate w dowolnym czasie. Można jednak określić poziom kontroli nad aktualizacjami składników oprogramowania, jaką mają użytkownicy.
Do aktualizacji definicji na komputerze klienckim można także użyć pliku Inteligentnego programu do aktualizacji.
Przetestuj aktualizacje mechanizmu zanim firma Symantec je udostępni (opcjonalnie)
Firma Symantec publikuje aktualizacje mechanizmu co kwartał. Aktualizacje mechanizmu można pobrać przed ich publikacją, korzystając z określonego serwera Symantec LiveUpdate. Składniki mechanizmu można przetestować przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.