Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate

Domyślnie program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zapewnia aktualizacje klientów Windows. Aby zmniejszyć przeciążenia sieci przy aktualizacji klienta Windows, należy również pozwolić klientom na uzyskanie aktualizacji z serwera LiveUpdate. Klienci systemu Linux i Mac muszą pobierać aktualizacje z serwera LiveUpdate, można też skonfigurować ich do pobierania aktualizacji z serwera zarządzania przy użyciu serwera internetowego Apache jako odwrotnego serwera proxy.
Może być również konieczne ustanowienie komunikacji między serwerem proxy a serwerem
program Symantec Endpoint Protection Manager
, aby mógł się łączyć z usługami subskrypcji firmy Symantec. Serwer proxy może zapewniać dodatkowy poziom ochrony między lokacją a zewnętrznym serwerem LiveUpdate firmy Symantec.
 1. Aby skonfigurować klienty do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate
 2. W konsoli otwórz zasadę usługi LiveUpdate i kliknij pozycję
  Edytuj
  .
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  ,
  Ustawienia systemu Mac
  lub
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Ustawienia serwera
  .
 4. Kliknij pozycję
  Użyj domyślnego serwera LiveUpdate firmy Symantec
  lub określ inny serwer LiveUpdate. W razie potrzeby wprowadź konfigurację serwera proxy.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .