Określanie serwera proxy używanego przez klientów do komunikacji z serwerem LiveUpdate firmy Symantec lub wewnętrznym serwerem LiveUpdate

Można określić serwer proxy używany przez klientów do komunikacji z wewnętrznym serwerem LiveUpdate. Ustawienia serwera proxy nie mają wpływu na żadne ustawienia dostawców aktualizacji grupy.
Należy oddzielnie skonfigurować ustawienia serwera proxy używanego do innej komunikacji klienta.
 1. Opcja 1:
  Aby określić serwer proxy używany przez klientów na komputerach z systemami Windows i Linux do komunikacji z serwerem Symantec LiveUpdate lub wewnętrznym serwerem LiveUpdate, w konsoli kliknij
  Zasady
  .
 2. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  , a następnie kliknij kartę
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  .
 3. Kliknij żądaną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie
  Edytuj
  .
 4. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  lub
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Ustawienia serwera
  .
 5. W obszarze
  Konfiguracja serwera proxy usługi LiveUpdate
  kliknij pozycję
  Konfiguruj opcje serwera proxy
  .
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku klienta dla systemu Windows wybierz odpowiednie opcje na karcie
   HTTP lub HTTPS
   . Można również określić ustawienia serwera proxy dla protokołu FTP.
  • W przypadku klienta dla systemu Linux wybierz odpowiednie opcje na karcie
   HTTP
   .
  Dodatkowe informacje na temat opcji są dostępne w Pomocy online.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  w oknie dialogowym.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. Opcja 2:
  Aby określić serwer proxy używany przez klientów na komputerach z systemem Mac do komunikacji z serwerem LiveUpdate firmy Symantec lub wewnętrznym serwerem LiveUpdate, w konsoli kliknij
  Klienci > Zasady
  .
 10. W obszarze
  Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji
  , w obszarze
  Ustawienia
  kliknij pozycję
  Ustawienia komunikacji zewnętrznej
  .
 11. Wybierz żądane opcje na karcie
  Serwer proxy (Mac)
  .
  Dodatkowe informacje na temat opcji są dostępne w Pomocy online.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .