Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:

Domyślnie klienty systemów Windows, Mac i Linux pobierają aktualizacje z serwera zarządzania.
W przypadku zarządzania dużą liczbą klientów można zastosować dostawców aktualizacji grupy dla klientów z systemem Windows. Dostawcy aktualizacji grupy zmniejszają obciążenie serwera zarządzania i łatwiej jest ich skonfigurować niż wewnętrzny serwer LiveUpdate.
Zamiast używać domyślnego serwera zarządzania lub dostawców aktualizacji grupy w celu aktualizowania klientów, można:
 • Skonfigurować wewnętrzny serwer LiveUpdate.
 • Używać serwera LiveUpdate firmy Symantec znajdującego się na zewnątrz chronionej sieci.
Aby używać wewnętrznego serwera LiveUpdate, należy wykonać następujące zadania:
 • Zainstalować wewnętrzny serwer LiveUpdate.
  Więcej informacji dotyczących używania wewnętrznego serwera LiveUpdate zawiera dokument
  LiveUpdate Administrator User's Guide
  .
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  nie obsługuje już starszych wersji narzędzia LiveUpdate Administrator 1.x. Aby kontynuować korzystanie z wewnętrznego serwera usługi LiveUpdate, należy przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji narzędzia LiveUpdate Administrator. Obsługa narzędzia LiveUpdate Administrator 2.x i nowszego jest zawsze włączona.
 • Za pomocą zasady ustawień usługi LiveUpdate należy skonfigurować klienty do używania tego wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Można określić ustawienia serwera proxy dla klientów łączących się z wewnętrznym serwerem LiveUpdate w celu uzyskania aktualizacji. Ustawienia serwera proxy dotyczą jedynie aktualizacji. Nie dotyczą innych typów komunikacji zewnętrznej klientów. Serwer proxy dla innych typów komunikacji zewnętrznej klientów należy skonfigurować oddzielnie.
Aby skonfigurować klienty z systemem Windows do korzystania z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
 1. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 2. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  otwórz zasadę, którą chcesz edytować.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Ustawienia serwera
  .
 4. W okienku
  Ustawienia serwera
  zaznacz pozycję
  Użyj serwera LiveUpdate
  .
 5. Kliknij pozycję
  Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate
  , a następnie kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 6. W oknie dialogowym
  Dodawanie serwera LiveUpdate
  wpisz niezbędne informacje identyfikujące żądany serwer i umożliwiające komunikację z nim.
  Dla adresu
  URL
  :
  • Jeśli stosowana jest metoda HTTP lub HTTPS, należy wpisać adres URL serwera. Przykład: Nazwa domeny: http://myliveupdateserver.com
   • Adres IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
   • Adres IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
  • Jeśli stosowana jest metoda FTP, należy wpisać adres FTP serwera. Na przykład: ftp://myliveupdateserver.com
  • Jeśli stosowana jest metoda LAN, należy wpisać ścieżkę UNC serwera. Przykład: \\myliveupdateserver\LUDepot
 7. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  W razie stosowania serwera UNC usługa LiveUpdate wymaga podawania domeny lub grupy roboczej, a nie tylko nazwy użytkownika. Jeśli komputer jest częścią domeny, użyj formatu
  nazwa_domeny
  \
  nazwa_użytkownika
  . Jeśli komputer należy do grupy roboczej, użyj formatu
  nazwa_komputera
  \
  nazwa_użytkownika
  .
 8. W obszarze
  Zasada usługi LiveUpdate
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  , aby skonfigurować harmonogram aktualizacji za pomocą usługi LiveUpdate, a następnie wybierz
  OK
  .
 9. Opcjonalnie można kliknąć pozycję
  Ustawienia zaawansowane
  .
  Zadecyduj, czy zachować, czy zmienić domyślne ustawienia użytkownika, ustawienia aktualizacji produktu i ustawienia nagłówka niestandardowego. Zazwyczaj użytkownicy nie powinni mieć możliwości modyfikacji ustawień aktualizacji. Można im jednak umożliwić ręczne uruchamianie sesji usługi LiveUpdate, jeśli nie obsługuje się setek lub tysięcy klientów.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .
Aby skonfigurować klienty z systemem Mac lub Linux do korzystania z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
 1. Na stronie
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 2. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  otwórz zasadę.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Mac
  lub
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Ustawienia serwera
  .
 4. Kliknij pozycję
  Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate
  , a następnie kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodawanie serwera LiveUpdate
  wpisz niezbędne informacje identyfikujące żądany serwer i umożliwiające komunikację z nim.
  Dla adresu
  URL
  :
  • Jeśli stosowana jest metoda HTTP lub HTTPS, należy wpisać adres URL serwera. Przykład: Nazwa domeny: http://myliveupdateserver.com
   • Adres IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
   • Adres IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
  • Jeśli stosowana jest metoda FTP, należy wpisać adres FTP serwera. Na przykład: ftp://myliveupdateserver.com
  • Jeśli stosowana jest metoda LAN, należy wpisać ścieżkę UNC serwera. Przykład: \\myliveupdateserver\LUDepot
 6. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Jeśli serwer używa protokołu FTP, kliknij
  Zaawansowane ustawienia serwera
  , tryb FTP stosowany przez serwer,
  Aktywny
  lub
  Pasywny
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Aby zmodyfikować harmonogram, kliknij przycisk
  Harmonogram
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .