Konfigurowanie poziomu kontroli użytkowników nad usługą LiveUpdate

Podróżującym użytkownikom można zezwolić na pobieranie aktualizacji bezpośrednio z serwera LiveUpdate firmy Symantec przy użyciu połączenia internetowego. Można również zezwolić użytkownikom na modyfikację skonfigurowanego harmonogramu pobierania składników oprogramowania za pomocą usługi LiveUpdate.
Jeśli klient niezarządzany ma zasadę ustawień usługi LiveUpdate przypisaną podczas tworzenia pakietu instalacyjnego, po ponownym uruchomieniu komputera przez użytkownika ustawienia zasady zawsze mają pierwszeństwo przed zmianami użytkownika. Aby zainstalować klienta niezarządzanego, który zachowuje wprowadzone przez użytkownika zmiany ustawień usługi LiveUpdate po ponownym uruchomieniu komputera, należy zainstalować klienta z pliku instalacji. Nie należy używać pakietu instalacyjnego klienta wyeksportowanego z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Aby skonfigurować poziom kontroli użytkowników nad usługą LiveUpdate:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 4. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  kliknij wybraną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 5. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Ustawienia zaawansowane
  .
 6. W okienku
  Ustawienia użytkownika
  zaznacz opcję
  Zezwalaj użytkownikowi na ręczne uruchamianie usługi LiveUpdate
  .
 7. Opcjonalnie zaznacz opcję
  Zezwalaj użytkownikowi na modyfikowanie harmonogramu usługi LiveUpdate
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .