Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich

Ustawienia harmonogramu usługi LiveUpdate klienta są zdefiniowane w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate. Te ustawienia dotyczą sesji usługi LiveUpdate, które pobierają najnowsze aktualizacje z serwera LiveUpdate firmy Symantec lub z wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Aby zmniejszyć użycie przepustowości, można zezwolić klientom na uruchamianie zaplanowanych sesji LiveUpdate tylko wtedy, gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków:
 • Definicje wirusów i programów typu spyware na komputerze klienckim są starsze niż dwa dni.
 • Komputer kliencki jest odłączony od serwera
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przez ponad osiem godzin.
Aby mieć pewność, że każdy rzadko łączący się z siecią komputer kliencki pobiera najnowsze aktualizacje, należy zezwolić wszystkim komputerom na pobieranie aktualizacji z serwera LiveUpdate firmy Symantec. Te serwery są publiczne, co oznacza, że pobierając aktualizacje, klient nie jest ograniczony połączeniem z siecią lokalną.
 1. Option 1:
  Aby skonfigurować harmonogram pobierania usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich z systemem Windows, kliknij pozycję
  Zasady
  , a następnie kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 2. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  kliknij wybraną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  .
 4. Upewnij się, że pole
  Włącz harmonogram usługi LiveUpdate
  jest zaznaczone. Domyślnie ta opcja jest włączona.
 5. Określ częstotliwość.
  W razie wybrania opcji
  Codziennie
  ustaw również godzinę uruchamiania. W razie wybrania opcji
  Co tydzień
  ustaw również godzinę uruchamiania i dzień tygodnia.
 6. W razie wybrania dowolnej częstotliwości innej niż
  Ciągle
  określ
  Okno ponawiania prób
  .
  Okno ponawiania prób
  określa liczbę godzin lub dni, przez którą komputer kliencki ponawiać ma próby uruchomienia usługi LiveUpdate, jeśli z jakiegoś powodu jej zaplanowane uruchomienie nie powiodło się.
 7. Jeśli to konieczne, ustaw wszystkie dodatkowe opcje. Firma Symantec zaleca, aby nie zmieniać domyślnych wartości uruchamiania usługi LiveUpdate w przypadku nieaktualnych definicji klienta oraz gdy klient nie łączy się długo z serwerem zarządzania.
 8. Opcja 2:
  Aby skonfigurować harmonogram pobierania usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich Mac, kliknij pozycję
  Zasady
  , a następnie kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 9. Na karcie
  Zasada ustawień usługi LiveUpdate
  kliknij wybraną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 10. W obszarze
  Ustawienia systemu Mac
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  .
 11. Określ częstotliwość.
  W razie wybrania opcji
  Codziennie
  ustaw również godzinę uruchamiania. W razie wybrania opcji
  Co tydzień
  ustaw również godzinę uruchamiania i dzień tygodnia.
 12. Po zakończeniu kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Opcja 3:
  Aby skonfigurować harmonogram pobierania usługi LiveUpdate na komputery klienckie z systemem Linux, na karcie
  Zasady ustawień usługi LiveUpdate
  kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią zasadę, a następnie kliknij pozycję
  Edytuj
  .
 14. W obszarze
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  .
 15. Zaznacz opcję
  Włącz harmonogram usługi LiveUpdate
  . Domyślnie ta opcja jest włączona.
  Nie należy usuwać zaznaczenia tego pola. Wyłączenie opcji
  Harmonogram usługi LiveUpdate
  uniemożliwi klientom z systemem Linux otrzymywanie najnowszych aktualizacji.
 16. Określ częstotliwość.
  W razie wybrania opcji
  Codziennie
  ustaw również godzinę uruchamiania. W razie wybrania opcji
  Co tydzień
  ustaw również godzinę uruchamiania i dzień tygodnia.
 17. W razie wybrania dowolnej częstotliwości innej niż
  Ciągle
  określ
  Okno ponawiania prób
  .
  Okno ponawiania prób
  określa liczbę godzin lub dni, przez którą komputer kliencki powinien ponawiać próby uruchomienia usługi LiveUpdate, jeśli jej zaplanowane uruchomienie się nie powiodło.
  Można również skonfigurować losowe opcje pobierania składników oprogramowania.
 18. Kliknij przycisk
  OK
  .