Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne

Aby złagodzić problemy z wydajnością komputerów, można skonfigurować uruchamianie pobierania aktualizacji składników oprogramowania w czasie, gdy komputery klienckie z systemem Windows są bezczynne. To ustawienie jest domyślnie włączone. Do określania, kiedy komputer jest bezczynny, stosowanych jest kilka kryteriów, takich jak działania użytkownika, procesora i dysku.
Jeśli włączona jest funkcja
Wykrywanie bezczynności
, następujące warunki mogą opóźnić konieczną sesję aktualizacji:
 • Użytkownik nie jest bezczynny.
 • Komputer jest zasilany z baterii.
 • Procesor jest zajęty.
 • We/wy dysku są zajęte.
 • Brak połączenia sieciowego.
Po godzinie zestaw blokujący jest redukowany do zajętości procesora, zajętości we/wy dysku lub braku połączenia sieciowego. Gdy zaplanowana aktualizacja jest spóźniona o dwie godziny, zaplanowana sesja usługi LiveUpdate jest uruchamiana bez względu na stan bezczynności, o ile dostępne jest połączenie sieciowe.
 1. Aby skonfigurować uruchamianie aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne:
 2. Kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 4. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  , kliknij żądaną do edycji zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 5. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  .
 6. Zaznacz opcję
  Opóźnij zaplanowane sesje usługi LiveUpdate do chwili bezczynności komputera. Zaległe sesje zostaną uruchomione bezwarunkowo
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .