Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy definicje są stare lub komputer był odłączony

Można wymusić aktualizowanie klientów Windows, gdy definicje są stare lub komputer był odłączony od sieci przez określony czas.
W razie zaznaczenia obu dostępnych opcji komputer kliencki musi spełnić oba warunki.
 1. Aby skonfigurować aktualizowanie komputerów klienckich z systemem Windows, gdy definicje są stare lub komputery były odłączone od serwera zarządzania:
 2. Kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 4. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  , kliknij żądaną do edycji zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 5. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  .
 6. Zaznacz pozycję
  Usługa LiveUpdate jest uruchamiana tylko wówczas, gdy definicje wirusów i programów typu spyware są starsze niż:
  , a następnie określ liczbę godzin lub dni.
 7. Zaznacz pozycję
  Usługa LiveUpdate jest uruchamiana tylko wówczas, gdy klient jest odłączony od serwera
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  dłużej niż:
  , a następnie określ liczbę minut lub godzin.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .