Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate

Wskutek równoczesnego podjęcia próby pobrania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate przez wiele komputerów klienckich może dojść do przeciążenia sieci. Można skonfigurować okno działań losowych dla harmonogramu aktualizacji na klientach systemu Windows i Linux. Każdy komputer kliencki podejmuje wówczas próbę pobrania składników oprogramowania w losowym czasie w ustawionym oknie.
Ustawienia harmonogramu w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate nie sterują działaniami losowymi w przypadku komputerów klienckich, które pobierają składniki oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy. Ustawienia działań losowych dla tych komputerów można zmienić w oknie dialogowym
Ustawienia komunikacji
grupy, do której należą.
 1. Aby wprowadzić element losowy do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
 2. Kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  LiveUpdate
  .
 4. Na karcie
  Ustawienia usługi LiveUpdate
  , kliknij żądaną do edycji zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
  Edytuj
  .
 5. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  ,
  Ustawienia systemu Mac
  lub
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Harmonogram
  .
 6. W obszarze
  Opcje losowe pobierania
  zaznacz opcję
  Wybierz losowo czas uruchomienia (w godzinach)
  .
  W przypadku wybrania aktualizacji
  Co tydzień
  to ustawienie jest wyrażone w dniach.
 7. Opcjonalnie zmień długość czasu dla opcji Wybieraj losowo czas uruchomienia.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .