Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy

Wskutek równoczesnego podjęcia próby pobrania składników oprogramowania przez wiele komputerów klienckich może dojść do obniżenia wydajności domyślnego serwera zarządzania lub dostawców aktualizacji grupy. Okno działań losowych można określić w ustawieniach komunikacji grupy, do której należą komputery klienckie. Każdy komputer kliencki podejmuje wówczas próbę pobrania składników oprogramowania w losowym czasie w ustawionym oknie.
Ustawienia komunikacji nie sterują ustawieniami działań losowych w przypadku komputerów klienckich pobierających składniki oprogramowania z serwera LiveUpdate. Ustawienia działań losowych dla tych komputerów można zmienić w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
 1. Aby wprowadzić element losowy do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. W obszarze
  Klienci
  kliknij żądaną grupę.
 4. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji
  kliknij pozycję
  Ustawienia komunikacji
  w obszarze
  Ustawienia
  .
 5. W oknie dialogowym
  Ustawienia komunikacji
  , w obszarze
  Losowość pobierania
  zaznacz pozycję
  Włącz losowość
  .
 6. Opcjonalnie zmień czas trwania okna działań losowych.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .