Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń
Symantec Endpoint Protection

Domyślnie najnowsza wersja składników pobieranych z serwera LiveUpdate do serwera zarządzania jest automatycznie pobierana na klienty z systemem Windows. Zasada składników usługi LiveUpdate określa typy składników oprogramowania, które klienty mogą pobierać do instalacji.
Jednak w następujących przypadkach może być konieczne pobranie starszej wersji składników:
 • Najnowszy zestaw definicji lub mechanizmu powoduje konflikt oprogramowania na komputerach klienckich.
 • Potrzebny jest czas na przetestowanie nowych mechanizmów w grupach kontrolnych przed wdrożeniem składników w środowisku produkcyjnym.
Funkcji tej należy używać bardzo ostrożnie. Usunięcie zaznaczenia typu składników oprogramowania oznacza, że funkcja nie będzie stale aktualizowana na kliencie. Może to narazić klientów na większe ryzyko.
 1. Aby przywrócić starszą wersję aktualizacji zabezpieczeń
  Symantec Endpoint Protection
 2. W konsoli, kliknij pozycję
  Zasady
  >
  LiveUpdate
  i otwórz zasadę Składników usługi LiveUpdate.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Definicje zabezpieczeń
  .
  Nie można przywrócić starszej wersji składników w klientach z systemem Mac oraz Linux.
 4. Aby przywrócić konkretną, starszą wersję składników, kliknij jedną z następujących opcji:
  • Wybierz wersję
   >
   Edytuj
   , a następnie wybierz numer wersji.
   Opcja ta blokuje klienty na jednym, określonym zestawie definicji zabezpieczeń. Klienty nie otrzymują żadnych nowych definicji zabezpieczeń.
  • Wybierz wersję mechanizmu
   >
   Edytuj
   , a następnie wybierz wersję mechanizmu.
   Począwszy od wersji 14.0.1 MP1 ta opcja przypisuje klienty do jednego, konkretnego mechanizmu, ale nadal rozpowszechnia najnowsze definicje zabezpieczeń powiązane z tym mechanizmem. Wybierz wersję mechanizmu, jeśli obecny mechanizm działa dobrze w bieżącym środowisku, a najnowszy mechanizm, przed jego wdrożeniem, musi zostać wcześniej przetestowany na innej grupie. Lub kliknij opcję
   Użyj najnowszego dostępnego
   , aby klienty stale otrzymywały najnowszą wersję mechanizmu i definicji dla tego typu składników. Klienty w wersji 14.0.1 i starszej ignorują to ustawienie.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera klienckiego, aby składniki zostały zaktualizowane.
 6. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów, w obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij
  Definicje zabezpieczeń
  >
  Użyj najnowszego dostępnego
  dla każdego typu składników.