Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów

Dostawca aktualizacji grupy (GUP) to komputer kliencki wyznaczony przez administratora, który rozsyła aktualizacje zawartości bezpośrednio do innych klientów.
Zalety stosowania GUP to:
  • Oszczędzanie przepustowości i zasobów serwera zarządzania poprzez przenoszenie mocy obliczeniowej do GUP.
  • Skuteczne dostarczanie aktualizacji klientom z ograniczoną lub wolną łącznością sieciową.
  • Łatwiejsza konfiguracja niż w przypadku wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Zadania używania dostawców aktualizacji grupy
Krok
Opis
Krok 1: Poznanie różnic między typami dostawców aktualizacji grupy, których można skonfigurować
Można skonfigurować dostawcę aktualizacji grupy pojedynczego, wielokrotnego lub dla kilku podsieci. Typy dostawców aktualizacji grupy do skonfigurowania zależą od sieci i klientów w tej sieci. Typy dostawców aktualizacji grupy nie wykluczają się nawzajem. Można skonfigurować jeden lub więcej typów dostawcy aktualizacji grupy w każdej zasadzie.
Krok 2: Sprawdzenie komunikacji klientów
Przed skonfigurowaniem dostawców aktualizacji grupy należy sprawdzić, czy komputery klienckie mogą otrzymywać aktualizacje składników oprogramowania z serwera. Należy rozwiązać wszelkie problemy z komunikacja klient-serwer.
Za pomocą karty
Dzienniki
na stronie
Monitory
można wyświetlić operacje klient-serwer.
Krok 3: Skonfigurowanie dostawców aktualizacji grupy w co najmniej jednej zasadzie ustawień usługi LiveUpdate
Dostawców aktualizacji grupy należy skonfigurować w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Krok 4: Przypisanie zasady ustawień usługi LiveUpdate do grup
Zasadę ustawień usługi LiveUpdate należy przypisać do grup używających dostawców aktualizacji grupy. Zasadę należy również przypisać do grupy zawierającej komputer dostawcy aktualizacji grupy.
W przypadku jednego dostawcy aktualizacji grupy należy przypisać jedną zasadę ustawień usługi LiveUpdate do jednej grupy w jednej lokacji.
W przypadku wielu dostawców aktualizacji grupy i jawnych list dostawców aktualizacji grupy należy przypisać jedną zasadę ustawień usługi LiveUpdate do wielu grup w różnych podsieciach.
Krok 5: Sprawdzenie, czy klienty są wyznaczone na dostawców aktualizacji grupy
Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyświetlić komputery klienckie wyznaczone na dostawców aktualizacji grupy: