Licencjonowanie programu
Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection
(SEP) wymaga płatnej licencji na otrzymywanie aktualizacji składników zabezpieczeń, aktualizacji produktów i wersji oraz dostępu do pomocy technicznej. Liczbę licencji wystarczającą dla wszystkich zainstalowanych klientów należy zakupić w ciągu 60 dni od momentu zainstalowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Jak uzyskać licencję programu Symantec Endpoint Protection
Zadanie
Opis
Krok 1: Zakup licencji
Aby kupić nową licencję, skontaktuj się z preferowanym partnerem handlowym.
Zobacz Wprowadzenie firmy Symantec i przewiń w dół do
Lokalne produkty zabezpieczające
. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy utworzyć konto portalu pomocy technicznej Broadcom.
Licencję należy zakupić w następujących sytuacjach:
 • Aby kupić program
  Symantec Endpoint Protection
  .
 • Ważność licencji na wersję próbną wygasła.
 • Gdy ważność licencji wersji płatnej wygasła.
 • Wdrożono więcej klientów niż pozwala na to licencja (nadmierne wdrożenie).
Program jest licencjonowany odpowiednio do liczby klientów niezbędnych do ochrony systemów końcowych w lokacji.
Krok 2: Aktywacja zakupionej licencji
Po zakupie licencji otrzymasz wiadomość e-mail z plikiem licencji firmy Symantec(
.slf
) lub numerem seryjnym licencji, który jest dołączony do wiadomości e-mail jako plik zip. Plik .slf należy wyodrębnić z pliku .zip.
Aby aktywować instalację należy wykorzystać numer seryjny.
 • Należy zalogować się do programu Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu Konta administratora systemu serwera zarządzania, takiego jak domyślne konto admin.
 • Należy przejść do strony
  Administrator
  >
  Licencje
  , aby zaimportować i aktywować licencję produktu SEP.
Można wykonać następujące zadania, aby zarządzać licencjami:
Zadania związane z obsługą licencji
Zadanie
Opis
Pobieranie numeru seryjnego
Jeśli masz istniejącą licencję firmy Symantec i musisz odzyskać swój numer seryjny, zobacz: Podręcznik przejście Symantec do Broadcom - moje uprawnienia
Odnawianie licencji
Dowiedz się, kiedy licencja wygaśnie i czy wdrożyłeś nadmierną ilość klientów
Sprawdzając stan licencji zaimportowanych do konsoli, można się dowiedzieć, czy konieczne jest odnowienie licencji lub zakup dodatkowych licencji.
Istniejącą licencję można zastosować w celu uaktualnienia produktu.
Utworzenie kopii zapasowych pliku licencji
Utworzenie kopii zapasowych plików licencji umożliwia ich zachowanie w przypadku uszkodzenia bazy danych lub dysku twardego komputera.
Odzyskiwanie pliku licencji
Plik licencji można odzyskać, jeśli przypadkowo go usunięto.
Wysyłanie powiadomień, gdy licencje wygasają
Domyślnie program Symantec Endpoint Protection wysyła administratorowi wstępnie skonfigurowane powiadomienie do administratorów o wygasłych licencjach i innych problemach z licencjami.
Sprawdzenie wymogów związanych z licencjami na produkt
Zapoznaj się z wymaganiami związanymi z licencjami na komputery, które mają być chronione. Licencja umożliwia zainstalowanie klienta
Symantec Endpoint Protection
na określonej liczbie komputerów.