Sprawdzanie stanu licencji w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager

Można sprawdzić, czy serwer zarządzania używa licencji na wersję próbną czy licencji płatnej. Można również uzyskać następujące informacje na temat każdej płatnej licencji zaimportowanej do konsoli:
 • Numer seryjny licencji, łączna liczba stanowisk, data ważności
 • Liczba dostępnych stanowisk
 • Liczba zainstalowanych stanowisk
 • Liczba nieważnych stanowisk
 • Liczba klientów ponad dozwoloną liczbę instalacji
Stan licencji na wersję próbną zawiera jedynie ograniczone informacje dotyczące daty wygaśnięcia.
 1. Aby sprawdzić czy jesteś w posiadaniu płatnej licencji czy licencji na wersję próbną, w konsoli wykonaj jedno z następujących zadań:
  • Kliknij pozycję
   Administrator
   >
   Licencje
   .
  • Kliknij pozycję
   Strona główna
   >
   Szczegóły licencji
   .
 2. Aby sprawdzić datę wygaśnięcia licencji, w konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Licencje
  .