Jaki jest zakres licencji programu
Symantec Endpoint Protection
?

Liczba licencji programu
Symantec Endpoint Protection
jest egzekwowana zgodnie z następującymi regułami:
Reguły egzekwowania licencji
Dotyczy
Reguła
Czas obowiązywania licencji
Czas obowiązywania licencji trwa od daty i godziny aktywacji do północy ostatniego dnia okresu ważności licencji.
W przypadku wielu lokacji ważność licencji wygasa w dniu i godzinie bazy danych programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
z lokalizacji położonej najdalej na zachód.
Składniki programu
Symantec Endpoint Protection
Licencja na program
Symantec Endpoint Protection
dotyczy klientów programu
Symantec Endpoint Protection
. Przykładowo w sieci z 50 komputerami licencja musi obejmować co najmniej 50 stanowisk. Wystąpienia serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie wymagają licencji.
Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie wymaga licencji do komunikacji między klientem a serwerem zarządzania. Łącząc się z serwerem zarządzania, klient nielicencjonowany otrzyma licencję. Należy sprawdzić, czy liczba stanowisk w ramach licencji odpowiada liczbie komputerów klienckich.
Lokacje i domeny
Licencja na produkt
Symantec Endpoint Protection
dotyczy całej instalacji, bez względu na liczbę replikowanych lokalizacji lub domen wchodzących w skład instalacji. Na przykład licencja na 100 stanowisk wystarczy dla instalacji mającej dwie lokacje po 50 stanowisk każda.
Jeśli nie wdrożono replikacji, można zainstalować ten sam plik .slf na wielu serwerach zarządzania
Symantec Endpoint Protection
. Liczba klientów wysyłających dane do serwerów zarządzania nie może przekroczyć łącznej liczby licencji na stanowiska.
Platformy
Stanowiska licencyjne dotyczą klientów na dowolnej platformie (Windows, Mac i Linux).
Produkty i wersje
Stanowiska licencyjne obejmują różne wersje produktu.
Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania klientów uzyskujących dostęp do zewnętrznego oprogramowania serwerowego, np. Microsoft SQL Server, należy skontaktować się z dostawcą takiego oprogramowania.