Licencjonowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows

Żadne niezarządzane klienty nie wymagają ręcznej instalacji pliku licencji. Aby jednak włączyć wysyłkę danych dotyczących reputacji z niezarządzanego klienta dla systemu Windows, należy zainstalować płatną licencję na kliencie niezarządzanym. Niezarządzani klienci dla systemu Mac i Linux nie przesyłają danych dotyczących reputacji.
 1. Znajdź bieżący plik licencji firmy Symantec (.slf) i utwórz jego kopię.
  Użyj tego samego pliku, za pomocą którego aktywowana została licencja na serwerze
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 2. Na komputerze klienckim umieść skopiowany plik licencji w folderze inbox klienta Symantec Endpoint Protection (domyślna lokalizacja):
  C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
  Domyślnie folder, w którym znajduje się skrzynka pocztowa, jest ukryty. Z tego względu należy wyświetlić ukryte pliki i foldery za pomocą Opcji folderu.
  Jeśli plik licencji jest nieprawidłowy lub instalacja licencji nie powiedzie się, licencja zostanie umieszczona w nowym folderze o nazwie
  Invalid
  . Jeśli plik jest prawidłowy, po przetworzeniu zostanie automatycznie usunięty z folderu inbox.
 3. Aby sprawdzić, czy licencja została zastosowana, sprawdź czy folder inbox zawiera pliki.
 4. Sprawdź, czy plik .slf znajduje się w następującym folderze (domyślna lokalizacja):
  C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
Można również dołączyć plik .slf do pakietu wdrażania przy użyciu narzędzi innych firm.