Terminologia licencji produktu
Symantec Endpoint Protection

Należy zakupić licencję dla każdego instalowanego klienta. Do wszystkich klientów, bez względu na platformę i wersję, stosowana jest jedna licencja.
Licencje produktów firmy Symantec opisują następujące terminy:
Numer seryjny
Licencja zawiera numer seryjny, jednoznacznie identyfikujący licencję i kojarzący ją z nabywcą. Numer seryjny umożliwia aktywację licencji na program
Symantec Endpoint Protection
.
Zainstalowano
Dotyczy komputerów systemów końcowych chronionych za pomocą oprogramowania klienckiego
Symantec Endpoint Protection
. Przykład: „50 zainstalowanych stanowisk” znaczy, że oprogramowanie klienckie jest zainstalowane w 50 urządzeniach końcowych.
Aktywuj
Licencję na produkt
Symantec Endpoint Protection
należy aktywować, aby umożliwić nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji programu. Proces aktywacji należy przeprowadzić za pomocą Kreatora aktywacji licencji.
Stanowisko
Stanowisko to jeden komputer systemu końcowego chroniony za pomocą oprogramowania klienckiego
Symantec Endpoint Protection
. Licencję trzeba kupić i jest ona ważna dla określonej liczby stanowisk. „Ważne stanowiska” to łączna liczba stanowisk we wszystkich aktywnych licencjach.
Licencja na wersję próbną
Licencja na wersję próbną odnosi się do w pełni działającej instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
, która działa w bezpłatnym okresie próbnym. W celu dalszego używania programu
Symantec Endpoint Protection
po upływie okresu próbnego należy kupić i aktywować licencję używanej instalacji. Nie trzeba odinstalowywać oprogramowania wersji próbnej, aby przekształcić ją w licencjonowaną instalację.
Należy uzyskać licencję na wersję próbną od przedstawiciela handlowego ds. klienta.
Okres próbny trwa 60 dni od początkowej instalacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Nadmierna liczba instalacji
Do nadmiernej liczby instalacji licencji dochodzi wtedy, gdy liczba zainstalowanych klientów przekroczy liczbę licencji na stanowiska.
Poznanie wymogów licencyjnych to element planowania instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
oraz zarządzania licencjami produktu po instalacji.