Zarządzanie grupami, klientami, administratorami i domenami

Instrukcje dotyczące dodawania grup, klientów, administratorów, haseł i domen oraz zarządzania nimi
Ta sekcja zawiera informacje na temat zarządzania grupami komputerów klienckich, klientami, administratorami, hasłami i domenami.