Domeny — informacje

Po zainstalowaniu serwera zarządzania konsola programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
zawiera jedną domenę o nazwie Domyślna. Domeny w logiczny sposób separują dane oddzielone od infrastruktury
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Domena to strukturalny kontener w konsoli, którego można użyć do zorganizowania hierarchii grup, klientów, komputerów i zasad. Dodatkowe domeny konfiguruje się w celu zarządzania zasobami sieciowymi.
Domeny służą głównie dostawcom usług zarządzanych do utworzenia pojedynczej infrastruktury
program Symantec Endpoint Protection Manager
obsługującej wielu klientów.
Domeny produktu
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie są tożsame z domenami systemu Windows lub innymi domenami sieciowymi.
Każda dodana domena korzysta z tej samej bazy danych i serwera zarządzania i ma dodatkowe wystąpienie konsoli. Wszystkie dane z poszczególnych domen są całkowicie odizolowane. Dzięki temu administratorzy jednej domeny nie mogą przeglądać danych z innych domen. Można dodać konto administratora, aby każda domena miała własnego administratora. Administratorzy ci mogą przeglądać i zarządzać składnikami tylko we własnej domenie.
W przypadku dużej firmy z lokacjami w wielu regionach przydatny może być pojedynczy widok informacji związanych z zarządzaniem. Można jednak oddelegować uprawnienia administracyjne, rozdzielić fizycznie dane zabezpieczeń lub zorganizować użytkowników, komputery i zasady z większą swobodą. Dostawcy usług zarządzanych (MSP) mogą potrzebować możliwości zarządzania wieloma oddzielnymi firmami, podobnie jak usługodawcy internetowi. W tym celu można utworzyć wiele domen. Można na przykład utworzyć oddzielne domeny dla każdego kraju, regionu lub firmy.
Domena po dodaniu jest pusta. Domenę należy ustawić jako bieżącą domenę. Następnie do domeny można dodać administratorów, grupy, klientów, komputery i zasady.
Zasady można kopiować między domenami. Aby skopiować zasady z jednej domeny do drugiej, należy wyeksportować zasadę z domeny źródłowej i zaimportować ją do domeny docelowej.
Można także przenosić klientów między domenami. Aby przenieść klientów między domenami, administrator starej domeny musi najpierw usunąć klienta z grupy klientów. Następnie należy zastąpić plik ustawień komunikacji na kliencie plikiem z nowej domeny.
Domenę można usunąć, jeśli jest już zbędna. W tym celu należy upewnić się, że nie jest ustawiona jako domena bieżąca.