Dodawanie domeny

Domeny służą do tworzenia hierarchii grup, użytkowników, klientów i zasad w organizacji. Domeny można na przykład dodać, aby zorganizować użytkowników według wydziałów.
Na potrzeby odzyskiwania systemu po awarii można zastosować identyfikator domeny. Jeśli wszystkie serwery zarządzania w organizacji ulegną awarii, konieczne będzie odtworzenie serwera zarządzania przy użyciu identyfikatora starego serwera. Stary identyfikator domeny jest dostępny w pliku sylink.xml na każdym kliencie.
 1. Aby dodać domenę:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  .
 3. Na stronie
  Administrator
  kliknij pozycję
  Domeny
  .
 4. W obszarze Zadania kliknij pozycję
  Dodaj domenę
  .
 5. W oknie dialogowym Dodawanie domeny wpisz nazwę domeny, opcjonalnie nazwę firmy oraz opcjonalnie dane kontaktowe.
 6. Aby dodać identyfikator domeny, kliknij pozycję
  Zaawansowane
  , a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .