Zarządzanie kontami administratorów

Do zarządzania centrum danych programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
służą konta administratorów. Administratorzy logują się do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w celu zmiany ustawień zasad, zarządzania grupami, generowania raportów, instalowania oprogramowania klienckiego oraz wykonywania innych zadań zarządzania.
Kontem domyślnym jest konto administratora systemu, które zapewnia dostęp do wszystkich funkcji. Można również dodać konto administratora z ograniczeniami dla administratorów, którzy muszą wykonywać podzestaw zadań.
W małej firmie może wystarczyć jeden administrator i jedna domena. W dużej firmie, z wieloma lokacjami i domenami systemu Windows, potrzeba zazwyczaj wielu administratorów, a niektórzy z nich powinni mieć większe prawa dostępu niż inni. Potrzebne może być również dodanie wielu domen w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Zarządzanie domenami, kontami administratorów i ich hasłami umożliwia strona
Administrator
.
Zarządzanie kontami
Zadanie
Opis
Decyzja, czy dodanych ma zostać wiele domen
Dodanie kont administratorów
Należy dodać konta administratorów, którzy muszą mieć dostęp do konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
  1. Należy dodać potrzebne typy kont administratorów wraz z poziomem praw dostępu.
  2. Należy wybrać metodę uwierzytelniania administratora podczas logowania w programie
    program Symantec Endpoint Protection Manager
    (opcjonalnie). Domyślnie poświadczenia administratora uwierzytelnia baza danych programu
    program Symantec Endpoint Protection Manager
    .
Odblokowanie lub zablokowanie konta administratora
Domyślnie program
program Symantec Endpoint Protection Manager
blokuje konto administratora, gdy przekroczona zostanie dozwolona liczba nieudanych prób zalogowania do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
za pomocą danego konta administratora. Ustawienia te można skonfigurować w celu zwiększenia liczby prób lub wydłużenia czasu blokowania administratora.
Jeśli konto administratora jest zablokowane, musi on czekać przez określony czas przed kolejnym zalogowaniem. W czasie blokady nie można odblokować konta.
Zmiana i resetowanie utraconych haseł
Skonfigurowanie opcji logowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
Dla każdego typu administratora można skonfigurować następujące opcje logowania: