Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu

Administrator systemu może dodać innego administratora systemu, administratora, lub administratora z ograniczeniami. Administrator domeny może dodać innych administratorów z prawami dostępu równymi lub mniej ograniczonymi niż jego własne. Administratorzy mogą dodawać administratorów z ograniczeniami i konfigurować ich prawa dostępu.
 1. Aby dodać konto administratora:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Administratorzy
  .
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj administratora
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodawanie administratora
  , na karcie
  Ogólne
  wprowadź nazwę użytkownika i adres e-mail.
 5. Na karcie
  Prawa dostępu
  określ rodzaj konta administratora.
  Po dodaniu konta administratora z ograniczeniami należy również określić jego prawa dostępu. Konta administratorów z ograniczeniami, którym nie udzielono żadnych praw dostępu, po utworzeniu są wyłączone i nie można ich użyć w celu zalogowania się do serwera zarządzania.
 6. Na karcie
  Uwierzytelnianie
  w sekcji
  Uwierzytelnianie programu Symantec Endpoint Protection Manager
  wpisz hasło, które administrator powinien używać do logowania.
  Gdy administrator loguje się do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , w bazie danych sprawdzana jest poprawność nazwy użytkownika i hasła pozwalających na logowanie do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .