Testowanie uwierzytelniania konta administratora na serwerze katalogowym

Można sprawdzić, czy serwer Active Directory lub LDAP uwierzytelnia nazwę użytkownika i hasło utworzonego konta administratora. Test ten sprawdza, czy prawidłowo dodano nazwę użytkownika i hasło, a także na serwerze katalogowym istnieje nazwa konta.
W programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
należy użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła konta administratora, co na serwerze katalogowym. Gdy administrator loguje się do serwera zarządzania, serwer katalogowy uwierzytelnia nazwę użytkownika i hasło administratora. Serwer zarządzania używa dodanej konfiguracji serwera katalogowego w celu wyszukiwania konta na serwerze katalogowym.
Można też sprawdzić, czy serwer Active Directory lub LDAP uwierzytelnia konto administratora bez żadnej nazwy użytkownika i hasła. Konto bez nazwy użytkownika i hasła to dostęp anonimowy. Należy utworzyć konto administratora zapewniające anonimowy dostęp, aby administratorzy nigdy nie zostali zablokowani w razie zmiany hasła na serwerze katalogowym.
Na serwerze Active Directory dla systemu Windows 2003 uwierzytelnianie anonimowe jest domyślnie wyłączone. W związku z tym, po dodaniu serwera katalogowego bez nazwy użytkownika do konta administratora i kliknięciu opcji
Sprawdź konto
wyświetlany jest komunikat o błędzie
Uwierzytelnienie konta nie powiodło się
. Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć dwa wpisy serwera katalogowego, jeden testowy, a drugi w celu dostępu anonimowego. Administrator może nadal zalogować się do serwera zarządzania przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.
Krok 1: Dodanie wielu połączeń z serwerem katalogowym
Aby ułatwić testowanie anonimowego dostępu, należy dodać co najmniej dwa wpisy serwera katalogowego. Jeden wpis posłuży do testowania uwierzytelniania, a drugi wpis do testowania anonimowego dostępu. Wpisy te używają tego samego serwera katalogowego z różnymi konfiguracjami.
Domyślnie większość użytkowników znajduje się w kontenerze CN=Users, jeśli nie przeniesiono ich do innej jednostki organizacyjnej. Użytkownicy na serwerze katalogowym LDAP są tworzeni w obszarze CN=Users, DC=<
<przykładowa_domena>
>, DC=local. Aby znaleźć położenie użytkownika w usłudze LDAP, należy użyć narzędzia ADSIEdit.
Do skonfigurowania serwerów katalogowych do celów tego przykładu należy użyć następujących informacji:
 • CN=John Smith
 • OU=test
 • DC=<
  <przykładowa_domena>
  >
 • DC=local
W przykładzie użyto domyślnego portu Active Directory LDAP (389), ale można również użyć bezpiecznego portu LDAP (636).
 1. Aby dodać połączenia z serwerem katalogowym w celu sprawdzenia uwierzytelnienia serwera LDAP i usługi Active Directory, w konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  , wybierz serwer domyślny i kliknij pozycję
  Edytuj właściwości serwera
  .
 2. Na karcie
  Serwery katalogowe
  kliknij przycisk
  Dodaj
  .
 3. Na karcie
  Ogólne
  dodaj poniższe konfiguracje serwera katalogowego, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Katalog 1
  • Nazwa:
   <
   <przykładowa_domena>
   > Serwer Active Directory
  • Typ serwera:
   Active Directory
  • Adres IP lub nazwa serwera:
   server01.
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Nazwa użytkownika:
   <
   <przykładowa_domena>
   >\administrator
  • Hasło:
   <
   hasło serwera katalogowego
   >
  Katalog 2
  • Nazwa:
   <
   <przykładowa_domena>
   > LDAP z nazwą użytkownika
  • Typ serwera:
   LDAP
  • Adres IP lub nazwa serwera:
   server01.
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Port LDAP:
   389
  • BaseDN LDAP:
   DC=<
   <przykładowa_domena>
   >, DC=local
  • Nazwa użytkownika:
   <
   <przykładowa_domena>
   >\administrator
  • Hasło:
   <
   hasło serwera katalogowego
   >
  Katalog 3
  • Nazwa:
   <
   <przykładowa_domena>
   > LDAP bez nazwy użytkownika
  • Typ serwera:
   LDAP
  • Adres IP lub nazwa serwera:
   server01.
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Port LDAP:
   389
  • BaseDN LDAP:
   <puste>
   To pole pozostaw puste w razie używania dostępu anonimowego.
  • Nazwa użytkownika:
   <puste>
  • Hasło:
   <puste>
   Po kliknięciu przycisku
   OK
   wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Serwer katalogowy jest jednak prawidłowy.
   W razie próby dodania nazwy BaseDN bez nazwy użytkownika i hasła wyświetlane jest ostrzeżenie.
Krok 2: Dodanie wielu kont administratorów
Należy dodać wiele kont administratorów systemu. Konto dostępu anonimowego nie ma nazwy użytkownika ani hasła.
 1. Aby dodać konta administratorów korzystając z wpisów serwera katalogowego, w konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Administratorzy
  , po czym na karcie
  Ogólne
  dodaj konta administratorów w kroku poprzednim.
 2. Po dodaniu każdego konta administratora i kliknięciu opcji
  Sprawdź konto
  wyświetlany jest komunikat. W niektórych przypadkach komunikat jest wyświetlany w celu unieważnienia informacji o koncie. Administrator może jednak nadal zalogować się do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 3. Na karcie
  Ogólne
  wprowadź następujące informacje:
  Administrator 1
  • Nazwa:
   <
   <przykładowa_domena>
   > LDAP bez nazwy użytkownika
  • Typ serwera:
   LDAP
  • Adres IP lub nazwa serwera:
   server01.
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Port LDAP:
   389
  • BaseDN LDAP:
   <puste>
   To pole pozostaw puste w razie używania dostępu anonimowego.
  • Nazwa użytkownika:
   <puste>
  • Hasło:
   <puste>
   Po kliknięciu przycisku
   OK
   wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Serwer katalogowy jest jednak prawidłowy.
   W razie próby dodania nazwy BaseDN bez nazwy użytkownika i hasła wyświetlane jest ostrzeżenie.
  Administrator 2
  • Nazwa użytkownika:
   john
  • Imię i nazwisko:
   John Smith
  • Adres e-mail:
   [email protected]<
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Na karcie
   Prawa dostępu
   kliknij pozycję
   Administrator systemu
   .
  • Na karcie
   Uwierzytelnianie
   kliknij pozycję
   Uwierzytelnianie usług katalogowych
   .
   Z listy rozwijanej
   Serwer katalogowy
   wybierz pozycję <
   <przykładowa_domena>
   > LDAP z nazwą użytkownika.
   W polu
   Nazwa konta
   wpisz
   john
   .
   Kliknij opcję
   Sprawdź konto
   .
   Administrator systemu
   john
   nie może zalogować się do programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   przy użyciu uwierzytelniania w katalogu.
  Administrator 3
  • Nazwa użytkownika:
   john
  • Imię i nazwisko:
   John Smith
  • Adres e-mail:
   [email protected]<
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Na karcie
   Prawa dostępu
   kliknij pozycję
   Administrator systemu
   .
  • Na karcie
   Uwierzytelnianie
   kliknij pozycję
   Uwierzytelnianie usług katalogowych
   .
   Z listy rozwijanej
   Serwer katalogowy
   wybierz pozycję <
   <przykładowa_domena>
   > LDAP z nazwą użytkownika.
   W polu
   Nazwa konta
   wpisz
   John Smith
   .
   Kliknij opcję
   Sprawdź konto
   .
   Administrator systemu
   john
   może zalogować się do programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   przy użyciu uwierzytelniania w katalogu.
  Administrator 4
  • Nazwa użytkownika:
   john
  • Imię i nazwisko:
   John Smith
  • Adres e-mail:
   [email protected]<
   <przykładowa_domena>
   >.local
  • Na karcie
   Prawa dostępu
   kliknij pozycję
   Administrator systemu
   .
  • Na karcie
   Uwierzytelnianie
   kliknij pozycję
   Uwierzytelnianie usług katalogowych
   .
   Z listy rozwijanej
   Serwer katalogowy
   wybierz pozycję <
   <przykładowa_domena>
   > LDAP bez konta użytkownika.
   W polu
   Nazwa konta
   wpisz
   John Smith
   .
   Kliknij opcję
   Sprawdź konto
   .
   Uwierzytelnienie konta nie powiedzie się, ale administrator systemu
   John Smith
   może zalogować się do programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   .