Konfigurowanie programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
do uwierzytelniania administratorów logujących się za pomocą kart inteligentnych.

Od wersji 14.2 administratorzy współpracujący z agencjami federalnymi Stanów Zjednoczonych mogą się logować do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
za pomocą karty inteligentnej.
Aby skonfigurować uwierzytelnianie za pomocą karty inteligentnej, administrator musi wykonać następujące operacje:
Informacje o kartach inteligentnych
Agencje federalne Stanów Zjednoczonych korzystają aktualnie z systemu umożliwiającego uwierzytelnianie za pomocą kart inteligentnych w zakresie wymagań HSPD-12. Federalna karta inteligentna zawiera wszystkie dane niezbędne jej posiadaczowi do uzyskania dostępu do federalnych systemów informatycznych i placówek w Stanach Zjednoczonych. Ten typ dostępu gwarantuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa w ramach wszystkich aplikacji federalnych.
Niektóre komputery klienckie z systemem Windows lub stacje robocze są już wyposażone w klawiatury z czytnikami PIV lub CAC.
W programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
można uwierzytelnić administratorów korzystających z następujących kart inteligentnych:
 • Karta Personal Identity Verification (PIV) dla osób cywilnych
 • Karta Common Access Card (CAC) dla personelu wojskowego
 • W trybie FIPS program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  nie obsługuje kart inteligentnych podpisanych za pomocą ECDSA i RSASSA-PSS.
 • W trybie innym niż FIPS program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  nie obsługuje kart inteligentnych podpisanych za pomocą RSASSA-PSS.
Patrz: HSPD-12
Krok 1: Skonfiguruj program
program Symantec Endpoint Protection Manager
do obsługi uwierzytelniania za pomocą kart inteligentnych.
W tym kroku sprawdzane jest, czy certyfikat karty został wydany przez właściwy organ. Następnie podczas logowania administratora serwer zarządzania odczytuje certyfikat karty inteligentnej i weryfikuje go względem certyfikatów CA.
Aby zweryfikować plik certyfikatu, serwer zarządzania sprawdza, czy dany plik certyfikatu nie znajduje się na liście odwołanych certyfikatów (CRL) w Internecie.
Upewnij się, że wszystkie pliki główne i pośrednie znajdują się na komputerze administratora. W przeciwnym razie nie będzie on mógł się zalogować.
Konfigurowanie programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
do obsługi uwierzytelniania za pomocą kart inteligentnych
 1. W konsoli kliknij kolejno pozycje
  Administrator > Serwery
  , a następnie wybierz nazwę lokalnego serwera zarządzania.
 2. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Konfiguruj uwierzytelnianie karty inteligentnej
  .
 3. W polu tekstowym
  Określanie ścieżki dla plików certyfikatu głównego i/lub pośredniego
  przejdź do certyfikatu (lub certyfikatów) i kliknij przycisk
  OK
  .
  Wybierz wszystkie certyfikaty, które chcesz sprawdzić pod kątem odwołania. Aby wybrać wiele plików, naciśnij klawisz
  Ctrl
  .
  Opcjonalnie:
  Jeśli serwer zarządzania, do którego loguje się administrator, nie jest połączony z Internetem, w polu tekstowym
  Określ ścieżki dla list
  odwołania certyfikatów dodaj plik .crl lub .pem. Należy również wykonać poniższe operacje w przypadku tych serwerów zarządzania. Krok 2: Konfiguracja serwera zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów (tylko w ciemnych sieciach)
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
 5. Jeśli administrator zaloguje się do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  zdalnie z poziomu konsoli internetowej, wymagane jest ponowne uruchomienie usługi
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  i usługi sieciowej
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
Krok 2 (opcjonalny): Skonfiguruj serwer zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów (wymagane w ciemnych sieciach)
Jeśli serwer zarządzania nie jest połączony z Internetem, należy wprowadzić konfigurację pozwalającą na sprawdzenie plików listy odwołania certyfikatów na komputerze z serwerem zarządzania. Bez tej kontroli administratorzy nadal mogą się logować, ale serwer zarządzania nie może sprawdzić pliku listy odwołania certyfikatów, co może być przyczyną problemów z zabezpieczeniami.
Konfiguracja serwera zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów (tylko w ciemnych sieciach)
 1. Na serwerze zarządzania otwórz plik:
  ścieżka instalacyjna programu Symantec Endpoint Protection
  Manager\tomcat\etc\conf.properties
 2. W pliku
  conf.properties
  dodaj ciąg
  smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false
  i zapisz go.
 3. Ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Krok 3 (opcjonalny): Skonfiguruj serwer zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów (wymagane w ciemnych sieciach)
W tym kroku administratorzy są uwierzytelniani jako użytkownicy kart inteligentnych poprzez skonfigurowanie uwierzytelnienia PIV. Uwierzytelnianie PIV wymaga pary klucza i certyfikatu służących do zweryfikowania, czy poświadczenia PIV zostały wydane przez uprawnioną jednostkę, są aktualne i nie zostały odwołane. Poświadczenia PIV identyfikują również administratora, dla którego zostały wydane.
W tym kroku zapewnia się również, że użytkownicy będą wpisywać tylko swoją nazwę użytkownika, wsuwać kartę inteligentną i wprowadzać jej numer PIN w celu zalogowania się do programu Symantec Endpoint Protection Manager. Nie muszą oni wpisywać hasła do programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Uwierzytelnianie za pomocą kart inteligentnych nie jest obsługiwane w przypadku adresów IPv6.
 1. W konsoli kliknij kolejno pozycje
  Administrator > Serwery > Administratorzy
  .
 2. Dodaj nowego administratora lub zmodyfikuj istniejącego administratora.
 3. Na karcie
  Uwierzytelnianie
  kliknij pozycję
  Włącz uwierzytelnianie karty inteligentnej
  .
 4. Wybierz plik certyfikatu uwierzytelniania dla karty PIV lub CAC w przypadku danego administratora i kliknij przycisk
  OK
  .
 5. W oknie dialogowym
  Potwierdzenie zmiany
  wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Powtórz ten krok dla wszystkich administratorów korzystających z kart inteligentnych do logowania w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
Krok 4: Logowanie w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
za pomocą karty inteligentnej
Aby zalogować się w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
, administrator wsuwa kartę inteligentną do czytnika i wprowadza numer PIN. Karta inteligentna ciągle musi się znajdować w czytniku, gdy administrator jest zalogowany i korzysta z serwera zarządzania. W przypadku wysunięcia karty administrator zostanie wylogowany z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w ciągu 30 sekund.
Konsola Java i konsola internetowa obsługują uwierzytelnianie za pomocą kart inteligentnych. Konsola RMM i interfejs REST API nie obsługują uwierzytelniania za pomocą kart inteligentnych.
Rozwiązywanie problemów i replikacja
Jeśli dwie lokacje replikują się wzajemnie, lokacja zawierająca najnowszy skonfigurowany plik CA zastępuje plik CA w pozostałych lokacjach.