Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP

W przypadku korzystania z dwuskładnikowego uwierzytelniania Symantec VIP można skonfigurować administratorów
program Symantec Endpoint Protection Manager
w celu zapewnienia tego typu uwierzytelniania.
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń podczas logowania. Po włączeniu dwuskładnikowego uwierzytelniania podczas logowania poza hasłem należy podać jednorazowy kod weryfikacyjny. Kod można otrzymać głosowo, w wiadomości tekstowej lub za pomocą bezpłatnej aplikacji Symantec VIP Access. Zaleca się korzystanie z aplikacji, ponieważ jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Skrócony opis aplikacji Symantec VIP:
Użytkownik zarządza poszczególnymi ustawieniami dwuskładnikowego uwierzytelniania dla każdego administratora korzystającego z Uwierzytelniania
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Administratorzy korzystający z uwierzytelniania za pomocą RSA SecurID lub Uwierzytelniania usług katalogowych nie mogą korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania.
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie jest obsługiwane w przypadku adresów IPv6 ani w środowiskach z obsługą standardu FIPS.
 1. Konfigurowanie programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  w celu obsługi dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP
 2. W konsoli kliknij kolejno pozycje
  Administrator > Serwery
  , a następnie wybierz nazwę serwera lokalnego.
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij polecenie
  Konfiguruj uwierzytelnianie VIP
  .
 4. Wybierz plik magazynu kluczy PKCS, wpisz hasło magazynu kluczy i kliknij przycisk
  OK
  .
  Certyfikat automatycznie propaguje się do innych konsol
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  w tej samej lokacji bez konieczności replikacji. Nie trzeba ręcznie dodawać certyfikatu do każdego programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  w lokacji.
  Aby można było propagować certyfikat do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  w innej lokacji, te lokacje muszą być partnerami replikacji.
 5. Konfigurowanie administratora w celu obsługi dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP
 6. Upewnij się, że administrator
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  dysponuje odpowiednią nazwą użytkownika w aplikacji Symantec VIP Manager, która jest taka sama (dotyczy to również wielkości liter). Hasła powiązane z obydwoma nazwami użytkowników nie muszą być takie same.
  Konfigurację nazwy użytkownika opisano w dokumentacji produktu Symantec VIP Manager.
 7. W konsoli kliknij kolejno pozycje
  Administrator > Serwery > Administratorzy
  .
 8. Wybierz bieżącego administratora i kliknij przycisk
  Edytuj administratora
  .
  Można również dodać nowego administratora do skonfigurowania.
 9. Na karcie
  Uwierzytelnianie
  kliknij opcję
  Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pośrednictwem aplikacji Symantec VIP
  .