Uwierzytelnianie za pomocą RSA SecurID w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager

W środowisku IPv6 należy zainstalować i włączyć stos IPv4 na serwerze
program Symantec Endpoint Protection Manager
, aby używać uwierzytelniania RSA SecurID.
(Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.)
Skonfiguruj RSA SecurID, aby uwierzytelnić administratora programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
Aby uwierzytelniać administratorów używających programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
przy użyciu identyfikatorów RSA SecurID, należy najpierw włączyć uwierzytelnianie szyfrowane, konfigurując połączenie z serwerem Menadżera uwierzytelniania RSA.
 1. W razie potrzeby zainstaluj serwer Menadżera uwierzytelniania RSA. Użyj Menedżera uwierzytelniania RSA w wersji 8.1.
 2. Zainstaluj oraz skonfiguruj prawidłowo Agent uwierzytelniania RSA na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager, aby połączyć się z serwerem RSA. Użyj Agenta uwierzytelniania RSA w wersji 7.x.
 3. Należy zapewnić, aby serwer Symantec Endpoint Protection Manager rejestrował się jako prawidłowy host na serwerze Menedżera uwierzytelniania RSA.
 4. Upewnij się, że plik
  sdconf.rec
  na serwerze Menadżera uwierzytelniania RSA jest dostępny w sieci.
 5. Przypisz synchronizowaną kartę SecurID lub klucz sprzętowy do konta na serwerze zarządzania i uaktywnij nazwę logowania na serwerze Menadżera uwierzytelniania RSA.
 6. Upewnij się, że administrator dysponuje kodem PIN lub hasłem RSA.
  Firma Symantec obsługuje następujące typy logowania RSA:
  • Token RSA SecurID (tokeny programowe RSA nie są obsługiwane)
  • Karta RSA SecurID
  • Karta RSA z klawiaturą (nie karty inteligentne RSA)
  Aby zalogować się na serwerze zarządzania za pomocą identyfikatora RSA SecurID, administrator musi mieć nazwę logowania, token (sprzętowy) i kod PIN.
Zainstaluj Agenta uwierzytelniania oraz skonfiguruj serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
, aby korzystać z uwierzytelniania za pomocą RSA SecurID
Aby korzystać z identyfikatora RSA SecurID w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
, należy zainstalować agenta uwierzytelniania RSA na serwerze
program Symantec Endpoint Protection Manager
oraz skonfigurować go jako klienta uwierzytelniania SecurID.
Aby zainstalować agenta uwierzytelniania:
 1. Zainstaluj oprogramowanie agenta uwierzytelnianie RSA na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager;. Oprogramowanie można zainstalować, uruchamiając plik Windows .msi z pliku instalacji z oprogramowaniem RSA Authentication Agent.
 2. Skopiuj plik
  sdconf.rec
  z Serwera uwierzytelniania RSA na serwer
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  W przypadku starszych wersji agenta uwierzytelniania RSA skopiuj również pliki
  nodesecret.rec
  ,
  sdconf.rec
  oraz
  agent_nsload.exe
  .
Aby skonfigurować serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
do stosowania uwierzytelniania RSA SecurID
 1. Zaloguj się do konsoli
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , a następnie kliknij pozycję
  Administrator > Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  >
  Lokacja lokalna
  kliknij serwer zarządzania.
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Skonfiguruj uwierzytelnianie SecurID
  .
 4. Na ekranie
  Kreator konfigurowania uwierzytelniania SecurID — zapraszamy
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Na ekranie
  Kwalifikacja
  Kreatora konfigurowania uwierzytelniania SecurID
  zapoznaj się ze wszystkimi wymaganiami wstępnymi i sprawdź czy wszystkie są spełnione.
 6. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. Na ekranie
  Przekaż plik RSA
  Kreatora konfigurowania uwierzytelniania SecurID
  , przejdź do folderu, w którym znajduje się plik
  sdconf.rec
  .
  Można również wpisać nazwę ścieżki.
 8. Kliknij przycisk
  Dalej
  , a następnie kliknij przycisk
  Testuj
  , aby przetestować konfigurację.
 9. W oknie dialogowym
  Testowanie konfiguracji
  wprowadź nazwę użytkownika i hasło uwierzytelniania SecurID, a następnie kliknij pozycję
  Testuj
  .
  Uwierzytelnienie powiedzie się.
Dodawanie administratorów Symantec Endpoint Protection Manager używających uwierzytelniania za pomocą identyfikatora RSA SecurID
 1. Na karcie
  Uwierzytelnianie
  kliknij pozycję Uwierzytelnianie RSA SecurID.
  Jeżeli opcja jest niedostępna zapoznaj się z wytycznymi konfiguracji.
 2. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Można również zmienić istniejące konto administratora, aby korzystało z uwierzytelniania RSA SecurID, chociaż takie postępowanie nie jest zalecane, szczególnie dla domyślnego konta administratora – admin. W przypadku podania nieprawidłowych informacji przy edytowaniu istniejącego użytkownika trudniej jest odzyskać takiego użytkownika.
  Jednak, aby zmodyfikować istniejące konto administratora, w oknie dialogowym
  Potwierdź zmianę
  wpisz hasło użyte w celu zalogowania się do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  W celu zmiany metod uwierzytelniania należy wpisać hasło konta administratora.