Wyświetlanie administratorom komunikatu do odczytania przed zalogowaniem do konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Można utworzyć i wyświetlać wszystkim administratorom własny komunikat, który zobaczą przed zalogowaniem się do konsoli. Głównym celem jest wyświetlenie informacji prawnych, tak aby administratorzy wiedzieli, że logują się do komputera zastrzeżonego.
Komunikat jest wyświetlany w konsoli po wpisaniu przez administratora nazwy użytkownika i hasła oraz kliknięciu pozycji
Zaloguj
. Po odczytaniu komunikatu administratorzy mogą potwierdzić zapoznanie się z nim, klikając przycisk
OK
, co spowoduje ich zalogowanie. Jeśli administratorzy klikną pozycję
Anuluj
, proces logowania zostanie anulowany i nastąpi powrót do okna logowania.
Ten komunikat jest również wyświetlany, gdy administrator uruchamia funkcje raportów z samodzielnej przeglądarki internetowej połączonej z serwerem zarządzania.
 1. Wyświetlanie administratorom komunikatu do odczytania przed zalogowaniem do konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Domeny
  .
 3. Wybierz domenę, dla której chcesz dodać transparent logowania.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj
  właściwości domeny.
 5. Na karcie
  Transparent logowania
  zaznacz opcję
  Podawaj informacje prawne administratorom logującym się do serwera
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 6. Wpisz tytuł i tekst transparentu.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .