Udzielanie lub blokowanie dostępu zdalnym konsolom programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Domyślnie dostęp jest udzielony wszystkim konsolom. Administratorzy mogą się zalogować do głównej konsoli lokalnie lub zdalnie z dowolnego komputera w sieci.
Konsolę zarządzania można zabezpieczyć przez połączeniami zdalnymi, blokując dostęp do określonych komputerów.
Można udzielić dostępu lub zablokować dostęp następującym typom użytkowników lub komputerów:
 • Należy zablokować wszelki dostęp z Internetu. W przeciwnym razie konsola będzie narażona na ataki pochodzące z Internetu.
 • Administratorom z ograniczeniami należy zablokować dostęp do konsol w sieciach, którymi nie zarządzają.
 • Należy udzielić dostępu administratorom systemu i administratorom IT.
 • Należy udzielić dostępu komputerom laboratoryjnym, takim jak komputer służący do testów.
Oprócz globalnego udzielania lub odmawiania dostępu, można określić wyjątki za pomocą adresów IP. Jeżeli wszystkim konsolom zdalnym udzielony zostanie dostęp, serwer zarządzania odmawia dostępu komputerom z listy wyjątków. Analogicznie, jeżeli odmówiono dostępu wszystkim konsolom zdalnym, wyjątkom jest automatycznie udzielany dostęp. Komputer określany podczas tworzenia wyjątku musi mieć statyczny adres IP. Można również utworzyć wyjątek dla grupy komputerów poprzez określenie maski podsieci. Na przykład administrator może udzielić dostępu do wszystkich zarządzanych przez niego obszarów. Można zarazem odmówić dostępu konsoli umieszczonej w ogólnodostępnym obszarze.
 1. Aby udzielić lub odmówić dostępu zdalnej konsoli:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  wybierz serwer, którego uprawnienia dostępu zdalnego do konsoli chcesz zmienić.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości serwera
  .
 5. Na karcie
  Ogólne
  kliknij pozycję
  Udzielony dostęp
  lub
  Odmowa dostępu§
  .
 6. Aby określić adresy IP komputerów, które mają stanowić wyjątek od tej reguły, kliknij pozycję
  Dodaj
  .
  Dodawane komputery stają się wyjątkami. Jeśli klikniesz pozycję
  Udzielony dostęp
  , określonym komputerom zostanie zablokowany dostęp. Jeśli klikniesz pozycję
  Odmowa dostępu
  , określonym komputerom zostanie udzielony dostęp. Wyjątek można utworzyć dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów.
 7. W oknie dialogowym
  Odmów dostępu do konsoli
  kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Pojedynczy komputer
   Dotyczy jednego komputera, należy wpisać jego adres IP.
  • Grupa komputerów
   Dotyczy kilku komputerów, należy wpisać zarówno adres IP, jak i maskę podsieci grupy.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Komputery zostaną wyświetlone na liście wyjątków. Dla każdego adresu IP i maski zostanie wyświetlony stan uprawnień.
  Po zmianie opcji
  Udzielony dostęp§
  na
  Odmowa dostępu
  lub odwrotnie zostaną zmienione także wszystkie wyjątki. Wyjątki utworzone w celu blokowania dostępu będą teraz miały dostęp.
 9. Kliknij pozycję
  Edytuj wszystkie
  , aby zmienić adresy IP lub nazwy hostów komputerów z listy wyjątków.
  Zostanie wyświetlony
  Edytor adresów IP
  .
  Edytor adresów IP
  to edytor tekstów umożliwiający edycję adresów IP i masek podsieci.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .
 11. Po zakończeniu dodawania wyjątków lub edycji listy kliknij przycisk
  OK
  .