Zbieranie informacji o użytkowniku

Podczas instalacji oprogramowania klienckiego lub aktualizacji zasad możliwe jest wyświetlanie monitu z prośbą o wpisanie przez użytkowników informacji o sobie. Można zbierać informacje takie, jak numery telefonów komórkowych, stanowiska i adresy e-mail pracowników. Zebrane informacje należy ręcznie obsługiwać i aktualizować.
Po pierwszym włączeniu wyświetlania komunikatu na komputerze klienckim i podaniu żądanych informacji przez użytkowników komunikat nie jest już ponownie wyświetlany. Nawet w razie edycji jednego z pól lub wyłączenia i ponownego włączenia komunikatu klient nie wyświetli nowego komunikatu. Użytkownik może jednak w każdej chwili edytować te informacje, a serwer zarządzania je pobierze.
 1. Aby zbierać informacje o użytkowniku:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Instaluj pakiety
  .
 3. W okienku
  Pakiety instalacyjne
  kliknij pozycję
  Pakiety instalacji klienta
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Ustaw zbieranie informacji o użytkownikach
  .
 5. W oknie dialogowym
  Ustawianie zbierania informacji o użytkownikach
  zaznacz pozycję
  Zbierz informacje o użytkowniku
  .
 6. W polu tekstowym
  Komunikat wyskakujący
  wpisz komunikat, który będzie wyświetlany użytkownikom w monicie o podanie informacji.
 7. Aby umożliwić użytkownikom odkładanie podania informacji o użytkowniku, zaznacz pozycję Włącz opcję
  Przypomnij później
  i ustaw czas w minutach.
 8. W obszarze
  Wybierz pola, które będą wyświetlane użytkownikowi w celu podania danych
  wybierz typ informacji, które chcesz zbierać, a następnie kliknij pozycję
  Dodaj
  .
  Aby wybrać wiele pól, należy je zaznaczać, przytrzymując klawisz Shift lub klawisz Ctrl.
 9. W kolumnie Opcjonalne zaznacz pole wyboru obok każdego pola, którego wypełnienie przez użytkownika ma być opcjonalne.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .