Ochrona
Symantec Endpoint Protection
klienta za pomocą hasła

Zabezpieczenia firmowe można wzmocnić, wymagając ochrony komputera klienckiego hasłem, gdy użytkownik przeprowadza określone zadania.
Można żądać podania hasła, gdy użytkownicy próbują wykonać jedno z następujących działań:
 • Otwarcie interfejsu użytkownika klienta.
 • Zatrzymaj usługę klienta.
 • Dezinstalacja klienta.
  Ta opcja działa tylko na kliencie systemu Windows.
 • Importuj i eksportuj ustawienia komunikacji klienta.
 1. Aby chronić klienta hasłem:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. W obszarze
  Klienci
  wybierz grupę, dla której chcesz skonfigurować ochronę hasłem.
 4. Na karcie
  Zasady
  w obszarze
  Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji
  kliknij opcję
  Hasło
  .
  Wcześniejsze wersje programu
  Symantec Endpoint Protection
  mogą wciąż mieć inne nazwy opcji, ale nadal możesz zabezpieczyć klienta hasłem z karty
  Zasady
  .
 5. W oknie
  Ustawienia haseł klienta
  zaznacz dowolne lub wszystkie pola wyboru.
  Jeśli pola mają kolor szary, grupa dziedziczy zasady od grupy nadrzędnej. Aby kontynuować, należy edytować zasady w grupie nadrzędnej lub wyłączyć dziedziczenie dla tej grupy.
 6. Wpisz takie samo hasło w polach tekstowych
  Hasło
  i
  Potwierdź hasło
  .
  Utworzone hasło może mieć od 6 do 256 znaków.
  Jeśli pojawi się komunikat, że siła hasła jest niewystarczająca, rozważ zwiększenie siły hasła. Można jednak zapisać hasło mimo to.
  Zaznacz opcję
  Zastosuj ustawienia hasła do niedziedziczonych podgrup
  , aby modyfikować ustawienia ochrony hasłem dla każdej grupy podrzędnej, która nie dziedziczy ustawień z grupy nadrzędnej. To ustawienie występuje tylko w grupie nadrzędnej.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .