Uniemożliwianie i umożliwianie użytkownikom zmiany interfejsu użytkownika klienta

Jakie elementy interfejsu użytkownika klienta mogą zmieniać użytkownicy?
Użytkownik jako administrator ustawia poziom kontroli użytkowników w celu ustalenia, czy użytkownik może wprowadzić zmiany w kliencie. Można, na przykład, uniemożliwić użytkownikowi otwarcie interfejsu użytkownika klienta lub ikony obszaru powiadomień. Funkcje interfejsu użytkownika, którymi można zarządzać dla użytkowników są zwane ustawieniami zarządzanymi. Użytkownicy nie mają pełnego dostępu do niektórych funkcji klienta, takich jak ochrona hasłem.
W jaki sposób można konfigurować ustawienia interfejsu użytkownika?
Ustawienia interfejsu użytkownika można konfigurować na komputerze klienckim po wykonaniu jednego z poniższych zadań:
 • Ustawieniu poziomu kontroli użytkownika klienta na kontrolę serwera.
 • Ustawieniu poziomu kontroli użytkownika klienta na kontrolę mieszaną i ustawieniu wartości opcji nadrzędnej na karcie
  Ustawienia kontroli klient/serwer
  na wartość
  Serwer
  .
  Na przykład opcję
  Pokaż/ukryj ikonę w obszarze powiadomień
  można ustawić na wartość
  Klient
  . Użytkownik może wtedy wybrać, czy ikona w obszarze powiadomień na komputerze klienckim ma być widoczna, czy ukryta. Jeśli opcja
  Pokaż/ukryj ikonę w obszarze powiadomień
  zostanie ustawiona na wartość
  Serwer
  , można wybrać, czy ikona ta ma być widoczna, czy ukryta na kliencie.
Większość tych ustawień dotyczy wybranej lokalizacji. Można skonfigurować klika opcji na kliencie dla systemu Mac tylko w trybie kontroli serwera.
 1. Aby skonfigurować ustawienia interfejsu użytkownika w trybie kontroli mieszanej, kliknij kartę
  Klienty > Zasady
  .
 2. W oknie dialogowym
  Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta dla
  nazwa lokalizacji
  , obok pozycji
  Kontrola mieszana
  kliknij pozycję
  Dostosuj
  .
 3. W oknie dialogowym
  Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
  , na karcie
  Ustawienia kontroli klient/serwer
  wykonaj jedno z poniższych działań:
  • Zablokuj opcję, aby można ją było konfigurować tylko z serwera. Aby zablokować opcję, kliknij ustawienie
   Serwer
   .
   Wszelkie ustawienia ochrony przed wirusami i programami typu spyware, dla których wybrane zostało ustawienie Serwer, mają na komputerze klienckim wyższy priorytet niż ustawienia wybrane tutaj.
  • Odblokuj opcję, aby użytkownik mógł ją konfigurować na komputerze klienckim. Aby odblokować opcję, kliknij ustawienie
   Klient
   . Ustawienie Klient jest wybrane domyślnie dla wszystkich ustawień oprócz ustawień ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 4. Aby skonfigurować niektóre opcje, dla których wybrane zostało ustawienie
  Serwer
  , należy kliknąć kartę
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  :
  Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania w konsoli pozostałych opcji, dla których wybrano ustawienie
  Serwer
  , należy kliknąć pozycję
  Pomoc
  . Na przykład, aby włączyć ustawienia zapory, należy je skonfigurować w zasadzie zapory.
 5. Na karcie
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  zaznacz pole wyboru opcji, aby dana opcja była dostępna na komputerze klienckim.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Aby skonfigurować ustawienia interfejsu użytkownika w trybie kontroli serwera, zmień poziom kontroli użytkownika klienta na kontrolę serwera.
 9. W oknie dialogowym
  Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
  zaznacz opcje, które chcesz udostępnić na kliencie.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .