Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli

Użytkownik ma możliwość ręcznego uruchamiania na komputerze klienckim takich poleceń, jak skanowanie lub jego anulowanie. Polecenia uruchamiane z serwera zarządzania mają wyższy priorytet na klientach zarządzanych niż polecenia uruchamiane przez użytkowników. Kolejność przetwarzania poleceń na komputerze klienckim jest różna dla różnych poleceń. Polecenia są przetwarzane w ten sam sposób, bez względu na miejsce zainicjowania polecenia.
Polecenia można uruchamiać z następujących lokalizacji:
Po rozpoczęciu skanowania można je także natychmiast anulować.
 1. Aby uruchomić polecenia na komputerach klienckich ze strony
  Klienty
  , w konsoli kliknij przycisk
  Klienty
  .
 2. Wykonaj jedno z poniższych działań dla grup lub komputerów:
  • W panelu po lewej kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję
   Wykonaj polecenie w grupie >
   Polecenie
  • Kliknij kartę
   Klienty
   , a następnie kliknij komputery prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
   Wykonaj polecenie na komputerach >
   Polecenie
 3. W wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk
  Tak
  .
 4. Aby uruchomić komendę z dziennika stanu komputera, kliknij kolejno opcje
  Monitory
  >
  Dzienniki
  >
  Dziennik stanu komputera
  , a następnie kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 5. W polu listy
  Polecenie
  zaznacz komputery, a następnie kliknij pozycję
  Uruchom
  .
  Skanowanie uruchomione w ramach harmonogramu lub ręcznie można anulować, klikając na liście poleceń opcję
  Anuluj wszystkie skanowania
  prawym przyciskiem myszy.
 6. Kliknij pozycję
  Monitory
  .
 7. Na karcie
  Stan polecenia
  wybierz polecenie z listy, a następnie kliknij pozycję
  Szczegóły
  .
  Trwające skanowanie można także anulować, klikając ikonę
  Anuluj skanowanie
  w kolumnie
  Polecenie
  polecenia skanowania.