Wyszukiwanie informacji o komputerach klienckich

Można wyszukiwać informacje o klientach, komputerach klienckich i użytkownikach, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zabezpieczeń sieci.
Na przykład można wyszukać komputery z grupy Sprzedaż, na których zainstalowany jest najnowszy system operacyjny. Można wyszukać komputery klienckie z grupy Finanse, na których należy zainstalować najnowsze definicje wirusów.
Aby wyszukiwać informacje o użytkownikach, należy je zebrać podczas instalacji oprogramowania klienckiego lub później. Informacje te są również wyświetlane na karcie Ogólne i karcie Informacje o użytkowniku w oknie dialogowym Edycja właściwości klienta.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 2. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Szukaj klientów
  .
 3. W oknie dialogowym
  Szukaj klientów
  na liście rozwijanej
  Znajdź
  kliknij pozycję
  Komputery
  lub
  Użytkownicy
  .
 4. Kliknij przycisk
  Przeglądaj
  , aby wybrać grupę inną niż grupa domyślna. Kliknięciem wybierz grupę, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 5. W obszarze
  Kryteria wyszukiwania
  kliknij pozycję
  Pole wyszukiwania
  , aby wyświetlić listę rozwijaną, a następnie wybierz żądane kryteria wyszukiwania.
  W celu wyszukania klientów wbudowanych można wyszukać typy używanych filtrów zapisu. Aby rozpocząć wyszukiwanie zainstalowanych albo włączonych filtrów, kliknij pozycję
  Rozszerzony filtr zapisu
  ,
  Filtr zapisu oparty na plikach
  lub
  Ujednolicony filtr zapisu
  . Można również wyszukiwać klientów w rozmiarze zmniejszonym. Kliknij pozycję
  Typ instalacji
  , aby wyszukać wartość
  Zmniejszony rozmiar
  .
 6. Kliknij listę rozwijaną
  Operator porównania
  i wybierz operator porównania.
  W kryteriach wyszukiwania można używać standardowych operatorów logicznych. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 7. W komórce
  Wartość
  wpisz wyszukiwany ciąg.
 8. Kliknij pozycję
  Wyszukaj
  .
  Wyniki można wyeksportować do pliku tekstowego.
 9. Kliknij przycisk
  Zamknij
  .
Dane wyszukane za pomocą kwerendy można wyeksportować do pliku tekstowego.