Wyszukiwanie klientów bez zainstalowanego oprogramowania klienckiego

Możliwe jest wyszukiwanie klientów z grupy na podstawie następujących kryteriów:
 • Oprogramowanie klienckie jest zainstalowane.
 • Klienci są uruchamiani na komputerach z systemem Windows, Mac lub Linux
 • Klienci z systemem Windows działają w trybie komputera lub trybie użytkownika.
 • Klienci są nietrwali i w trybie offline w infrastrukturach VDI.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 2. W okienku
  Klienci
  wybierz grupę, którą chcesz przeszukać.
 3. Na karcie
  Klienci
  , w obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Ustaw filtr wyświetlania
  .
 4. W oknie dialogowym
  Ustaw filtr wyświetlania
  zaznacz pozycję
  Utworzeni nowi użytkownicy lub komputery, na których nie zainstalowano jeszcze oprogramowania klienckiego
  .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .