Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich

Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich

Informacje o stanie działania i ochrony klientów oraz komputerów w sieci można wyświetlać w czasie rzeczywistym.
Można wyświetlić następujące elementy:
 • Listę zarządzanych komputerów klienckich, na których nie zainstalowano klienta.
  Wyświetlana jest nazwa komputera, nazwa domeny i nazwa zalogowanego użytkownika.
 • Jeśli klient jest komputerem wirtualnym w infrastrukturze VMware z maszyną Security Virtual Appliance, maszynę Security Virtual Appliance, z którą skojarzony jest klient (tylko wersja 12.1.x).
 • Włączone i wyłączone systemy ochrony.
 • Komputery klienckie mające najnowsze zasady i definicje.
 • Numer seryjny zasady grupy i numer wersji klienta.
 • Informacje o składnikach sieciowych komputera klienckiego, takie jak adres MAC używanej przez komputer karty sieciowej.
 • Informacje o systemie komputera klienckiego, takie jak dostępne miejsce na dysku i numer wersji systemu operacyjnego.
Znając stan danego klienta, można rozwiązać problemy z zabezpieczeniami na komputerach klienckich. Wiele problemów można rozwiązać, uruchamiając polecenia w grupach. Można na przykład zaktualizować składniki oprogramowania lub włączyć funkcję Automatyczna ochrona.
W przypadku zarządzania klientami, na których działa starsza wersja programu
Symantec Endpoint Protection
, niektóre nowsze technologie ochrony mogą być wyświetlane jako
nie zgłasza
. Jest to oczekiwany sposób działania. Nie oznacza to, że konieczne jest podjęcie działania wobec tych klientów.
 1. Aby wyświetlić stan ochrony komputerów klienckich:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. Na stronie
  Klienci
  , w obszarze
  Klienci
  znajdź grupę zawierającą klientów, informacje o których chcesz wyświetlić.
 4. Na karcie
  Klienci
  kliknij listę rozwijaną
  Wyświetl
  . Następnie wybierz kategorię.
  Można przejść bezpośrednio do żądanej strony, wpisując jej numer w polu tekstowym w prawym dolnym narożniku ekranu.