Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?

Przy użyciu konsoli można uruchamiać zdalnie polecenia na poszczególnych klientach lub w całej grupie.
Aby zobaczyć wyniki któregokolwiek z poleceń, należy kliknąć stronę
Monitory
>
Dzienniki
>
Stan polecenia
. Niektóre polecenia można też uruchomić z listy rozwijanej
typu
.
Administratorzy systemów i domen mogą wykonywać te polecenia automatycznie. W przypadku administratorów z ograniczonymi uprawnieniami można udzielić dostępu lub odebrać go indywidualnie dla poszczególnych poleceń.
Polecenia, które można uruchomić na komputerach klienckich
Polecenia
Opis
Analizuj
(usunięte w wersji 14.3)
We wcześniejszych wydaniach polecenie
Analizuj
pokazywało postęp wszystkich żądań, które wyszły z konsoli w chmurze do Systemu analizy treści (CAS).
Anuluj skanowanie w poszukiwaniu oznak naruszenia bezpieczeństwa
Uruchamia lub anuluje skanowanie, którego używasz do zdalnego monitorowania i zarządzania przez inne firmy.
Skanowanie
Uruchamia na komputerach klienckich skanowanie na żądanie.
Skanowanie uruchomione z wybraną opcją
Skanowanie niestandardowe
jest przeprowadzane przy zastosowaniu ustawień polecenia skanowania skonfigurowanych na stronie
Skanowania zdefiniowane przez administratora
. Polecenie stosuje ustawienia z zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware dotyczącej wybranych komputerów klienckich.
Na komputerach klienckich z systemem Mac można uruchomić jedynie skanowanie niestandardowe.
Aktualizuj treść
Aktualizuje składniki oprogramowania klientów, inicjując na komputerach klienckich sesję usługi LiveUpdate. Klienci otrzymują najnowsze składniki oprogramowania z serwera Symantec LiveUpdate.
Aktualizacja treści i skanowanie
Aktualizuje składniki oprogramowania, inicjując na komputerach klienckich sesję usługi LiveUpdate i uruchamiając na nich skanowanie na żądanie.
Rozpocznij analizę narzędzia Power Eraser
Umożliwia uruchomienie na wybranych komputerach analizy wykonywanej przez narzędzie Power Eraser. Zwykle narzędzie Power Eraser należy uruchamiać na jednym komputerze lub w małej grupie komputerów. Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać tylko w takich sytuacjach, jak niestabilna praca komputera lub nieustępujący problem. W przeciwieństwie do innych metod skanowań narzędzie Power Eraser nie naprawia automatycznie wykrytych potencjalnych zagrożeń. Należy ręcznie przejrzeć wykryte zagrożenia w dzienniku i określić, które z nich mają być usunięte.
Komputery klienckie z systemem Mac i Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Ponownie uruchom komputery klienckie
Uruchamia ponownie komputery klienckie.
Jeśli na kliencie zalogowani są użytkownicy, wyświetlane jest im ostrzeżenie zgodnie z opcjami ponownego uruchamiania skonfigurowanymi przez administratora dla danego klienta. Opcje ponownego uruchamiania klienta można skonfigurować na stronie
Ustawienia ogólne
.
Opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Komputery klienckie z systemem Mac zawsze przeprowadzają wymuszone ponowne uruchomienie. Komputery klienckie z systemem Linux ignorują to polecenie.
Można zablokować ponowne uruchamianie klienta systemu Windows. Można dodać na kliencie klucz rejestru blokujący ponowne uruchomienie nawet wtedy, gdy administrator wyda polecenie ponownego uruchomienia.
Włącz funkcję Automatyczna ochrona
Włącza funkcję Automatyczna ochrona systemu plików na komputerach klienckich.
Funkcja Automatyczna ochrona systemu plików jest domyślnie włączona. Firma Symantec zaleca, aby funkcja ochrony poczty była zawsze włączona. Ustawienie to można zablokować, aby użytkownicy nie mogli zablokować funkcji Automatyczna ochrona na komputerach klienckich.
Jeśli funkcja automatycznej ochrony poczty jest wyłączona, można ją włączyć w zasadzie Ochrona przed wirusami i programami typu spyware.
Włącz ochronę przed zagrożeniami sieciowymi
i
Wyłącz ochronę przed zagrożeniami sieciowymi
Włącza i wyłącza zaporę oraz włącza system zapobiegania włamaniom na komputerach klienckich.
Komputery klienckie z systemem Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Włącz funkcję Download Insight
i
Wyłącz funkcję Download Insight
Włącza lub wyłącza funkcję Download Insight na komputerach klienckich.
Komputery klienckie z systemem Mac i Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Usuń z obszaru kwarantanny
To polecenie usuwa wszystkie pliki z obszaru kwarantanny. To polecenie jest dostępne tylko na liście rozwijanej
Dziennik ryzyka
>
Działanie
.
Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików
Generuje nieedytowalną listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików z wybranych klientów. Utworzona lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików pojawi się na karcie
Zasady
w obszarze
Składniki zasad
>
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
. Zwykle polecenie to jest uruchamiane na jednym komputerze lub na małej grupie komputerów. Jeśli wybrano kilka komputerów, dla każdego komputera utworzona zostanie osobna lista.
Komputery klienckie z systemem Mac i Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Poddaj klienta kwarantannie
i
Usuń klienta z kwarantanny
Pozwala dodawać i usuwać klientów w trybie Kwarantanna. Te polecenia są dostępne po włączeniu funkcji oszustw.
Wyślij dzienniki do firmy Symantec
Zbiera informacje o komputerze klienckim z systemem Windows, który uległ awarii lub zachowuje się w sposób nieoczekiwany. Należy uruchomić to polecenie po skontaktowaniu się z Pomocą techniczna, w trakcie której poprosi o identyfikator zdarzenia klienta, który uległ awarii.
Aby znaleźć identyfikator zdarzenia, należy kliknąć na pozycję
Monitory
>
Stan polecenia
>
Szczegóły
.
Nie należy korzystać z tego polecenia, jeżeli dana firma prowadzi restrykcyjną politykę ochrony danych.