Zarządzanie grupami klientów

W programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
grupy to kontenery systemów końcowych z uruchomionym oprogramowaniem klienckim. Systemami końcowymi mogą być albo komputery, albo użytkownicy. Klienty o podobnych wymaganiach dotyczących zabezpieczeń należy zorganizować w grupy. Ułatwia to zarządzanie zabezpieczeniami sieci.
Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zawiera następujące grupy domyślne:
 • Grupa
  Moja firma
  to grupa najwyższego poziomu, czyli nadrzędna. Zawiera płaskie drzewo grup podrzędnych.
 • Grupa domyślna
  jest podgrupą grupy
  Moja firma
  . Jeżeli klienty nie należą do predefiniowanej grupy, podczas pierwszej rejestracji na serwerze
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  zostają najpierw przypisane do grupy
  Domyślna
  . W grupie
  Domyślna
  nie można tworzyć podgrup.
Nie można zmienić nazw grup domyślnych ani ich usunąć.
W przypadku zmiany nazwy
Moja firma
w konsoli w chmurze nazwa grupy w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie ulegnie zmianie.
Działania zarządzania grupami
Zadanie
Opis
Dodanie grup
Zaimportowanie istniejących grup
Jeśli organizacja ma już istniejąca strukturę grup, można zaimportować grupy jako jednostki organizacyjne.
Zaimportowanymi jednostkami organizacyjnymi nie można zarządzać w taki sam sposób jak grupami utworzonymi w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Wyłączenie dziedziczenia dla podgrup
Podgrupy domyślnie dziedziczą ustawienia zabezpieczeń z grupy nadrzędnej. Dziedziczenie można wyłączyć.
Utworzenie lokalizacji w grupach
Klienty można skonfigurować tak, aby używana zasada zabezpieczeń była automatycznie zmieniana na inną w przypadku zmiany fizycznej lokalizacji klienta.
Niektóre ustawienia zabezpieczeń dotyczą grupy, a niektóre lokalizacji. Można dostosować wszelkie ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
Zarządzanie zasadami zabezpieczeń grup
Zasady zabezpieczeń można utworzyć odpowiednio do potrzeb każdej z grup. Następnie można przypisać różne zasady do różnych grup lub lokalizacji.
Przeprowadzanie konserwacji grup
W celu ułatwienia zarządzania można przenosić grupy i klienty między grupami. Można również zablokować dodawanie klientów do określonej grupy.